<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Har kjøpt tjenester for 58 mill. mer enn planlagt

Asker når ikke budsjettmål.

    Publisert 4. des. 2014 kl. 09.36
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 105 ord

    Asker må se langt etter å nå målet om vedtatt driftsresultat i år, skriver budstikka.no. Det er overforbruk spesielt innenfor helse og omsorg og teknikk og miljø samt innkjøp av varer og tjenester som er medvirkende årsak.Skal målet om 3,7 prosent i netto driftsresultat nås, trengs det ifølge nettstedet merinntekt eller mindreforbruk på 68 millioner kroner.– Med usikkerhet om skatteanslag og meravkastning på energifond kan dette vise seg vanskelig, påpeker rådmann Lars Bjerke i sin orientering om den økonomiske situasjonen per oktober til formannskapet, ifølge budstikka.no.Kjøp av varer og tjenester har ifølge nettstedet så lang hatt et merforbruk på 58 millioner i forhold til budsjett.