<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

24 prosent lønnshopp i snitt for børstoppene

Topplederne i de store selskapene på Oslo Børs kan trekke på smilebåndet.

    Publisert 5. jan. 2016 kl. 14.06
    Oppdatert 5. jan. 2016 klokken 14.38
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 261 ord

    I siste utgave av Kapital kan vi lese at toppledelsene i 48 av de største selskapene på Oslo Børs i snitt økte grunnlønnen med 24 prosent fra 2013 til 2014. Det viser det globale revisjons- og konsulentselskapet EYs årlige lederlønnsrapport for Norge.Til sammenligning steg det gjennomsnittlige lønnsnivået i Norge med 3,2 prosent i samme periode, ifølge SSB. Selv om EYs tall er påvirket av at det har kommet til noen nye selskaper og at andre har falt fra i perioden 2013—2014, så er tallene likevel oppsiktsvekkende høye.Lønnsfesten kan bremse oppDerimot tror EY at denne lønnsfesten vil bremse opp, og total kompensasjon (inkludert bonus og langtidsincentivordninger, LTI) kanskje til og med går ned fra 2014 til 2015, på grunn av bråstoppen for oljesektoren i Norge.Men samtidig kan fastlønnene i flere selskaper stige, som en kompensasjon for at de delvis statseide børsselskapene innfører strengere regler for pensjoner.Høyere enn snittet- Vi tror at fastlønningene i særlig de delvis statseide selskapene vil fortsette å øke fremover, og at økningen vil være betydelig høyere enn gjennomsnittlig lønnsvekst. Men økningen vil nok samtidig også dempes noe grunnet dårligere økonomiske rammebetingelser, sier partner og advokat i EY, Trond Olsen, til Kapital.EY har delt inn konsernledelsene i gruppene konsernsjef (CEO), finansdirektør (CFO), forretningsområdeledere og stab. For alle gruppene viser lederlønnsrapporten at fastlønnen utgjør godt over halvparten av deres totale kompensasjon.Gode tiderIfølge Kapital var median total godtgjørelse for en CEO blant de 48 selskapene (eksklusive LTI) som inngår i EYs lederlønnsrapport, på 7,2 millioner kroner. Ikke overraskende tjener CFO nest mest. Der var median total godtgjørelse på 3,4 millioner kroner.