<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Politiet bak skjema med tvangsreturer

Politiet ligger bakpå dersom de skal nå justisministerens mål om 9.000 tvangsreturer i løpet av året. Ved utgangen av juni var 3.880 personer sendt ut med tvang. (korr. kl 09:35)

    Publisert 12. juli 2016 kl. 06.07
    Oppdatert 12. juli 2016 klokken 09.36
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 147 ord

    Tallet tilsvarer 43 prosent av årsmålet som er fastsatt av justisminister Anders Anundsen (Frp), skriver Vårt Land. Målet på 9.000 er rekordhøyt og en kraftig oppjustering fra 2015-målet. Det var på 7.800 personer, og fasiten lød på 7.825 tvangsreturer da året var omme.Hege Naustdal, som leder fellesoperativ avdeling i Politiets utlendingsenhet (PU), skriver følgende i en epost til avisen:– Også tidligere år har vi ligget noe under måltallene ved begynnelsen av sommeren og tatt det igjen utover høsten.Hun sier politiet jobber systematisk for å oppfylle Anundsens mål, og at de har mottatt en rekke vedtak som skal effektueres framover.Seksjonssjef Jan Eirik Thomassen i Politidirektoratet sier politidistriktene har fått beskjed om å øke antallet utlendingskontroller for å nå målet. Med hjemmel i utlendingsloven kan politiet stoppe personer dersom «det er grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk statsborger og tid, sted og situasjon gir grunn til slik kontroll».