<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Venter økte marginer på utlån til bedrifter

Norges Banks utlånsundersøkelse for andre kvartal at utlånsmarginene på lån til foretak steg noe i andre kvartal og ventes å stige videre i neste kvartal.

    Publisert 28. juli 2016 kl. 10.34
    Oppdatert 28. juli 2016 klokken 10.41
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 169 ord

    Norges Banks utlånsundersøkelse for andre kvartal 2016 viser ifølge TDN Finans at utlånsmarginene på lån til husholdninger falt noe i andre kvartal og ventes å falle ytterligere neste kvartal.Samtidig skriver Norges Bank i rapporten at utlånsmarginene på lån til foretak steg noe i andre kvartal og ventes å stige videre i neste kvartal.Når det kommer til låneetterspørselen fra ikke-finansielle foretak falt denne noe i andre kvartal, mot ventet uendret etterspørsel.Samlet sett rapporterte bankene om lag uendret kredittpraksis overfor foretakene i andre kvartal, og de venter ingen endringer i kredittpraksisen overfor foretak i tredje kvartal.Enkelte banker trekker fram at kredittpraksisen fortsatt strammes noe inn overfor foretak innen oljenæringen. Bankene rapporterte som forventet om økte utlånsmarginer på lån til foretak. Bankene forventer at utlånsmarginen skal fortsette å øke neste kvartal. Bankene rapporterte ingen endringer i øvrige lånebetingelser.Hva angår husholdningene i var kredittpraksis uendret i andre kvartal og bankene venter heller ingen endringer i kredittpraksisen overfor husholdningene i tredje kvartal, melder TDN Finans. Det ble ikke rapportert om endringer i øvrige lånebetingelser.