<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

200 millioner kroner skal effektivisere domstolene

Regjeringen vil bruke 200 millioner kroner på å kutte papirbunker, køer og saksbehandlingstid i domstolene.

Publisert 1. okt. 2016 kl. 07.04
Oppdatert 1. okt. 2016 klokken 07.06
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 146 ord
Norges Lover - Foto: Scanpix

Den første delen av pengene er en del av forslaget til statsbudsjett neste uke.Ifølge Stavanger Aftenblad foreslår regjeringen å gi 28 millioner kroner til fulldigitalisering av domstolene. De samlede kostnadene over seks år er beregnet til rundt 200 millioner kroner.Det settes i tillegg av 26 millioner kroner til bedre digital kommunikasjonen mellom domstolene, politi, påtalemyndighet og Kriminalomsorgen.Justisminister Anders Anundsen (Frp) fikk selv en innføring i digitalisering i domstolene da han snakket med partene i Acta-saken i 2015 under et besøk i Stavanger.– Det har åpenbart vært til inspirasjon for meg når jeg nå foreslår å fulldigitaliserte rettspleien før, under og etter rettssaker i de tolv største tingrettene, i lagmannsrettene og i Høyesterett, sier Anundsen.– Dette innebærer en voldsom effektivisering, poengterer han.Tingrettene som omfattes, er Oslo, Bergen, Stavanger, Sør-Trøndelag, Kristiansand, Asker og Bærum, Drammen, Nedre Romerike, Nord-Troms, Jæren og Nedre Telemark, i tilligg til Oslo byfogdembete. (©NTB)