<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

2017: - Dyrere bensin, DAB-tvang, og fristilt kirke

Snart kan vi ikke lenger høre FM-radio, Jernbanereformen endrer norsk jernbanestruktur, kirken og staten skiller lag, Frp tviholdt på dyrere bensin, og det må du betale for fra nyttår.

  Publisert 26. des. 2016 kl. 10.42
  Oppdatert 26. des. 2016 klokken 11.03
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 430 ord
  Bensin - Foto: Scanpix

  Den 11. januar slokkes FM-nettet i Nordland og innleder DAB-æraen i norsk rikskringkasting. Da er det ubønnhørlig slutt for 8,375 millioner FM-radioer som heretter bare kan ta inn lokalradio.FM-nettet slokkes suksessivt i soner over hele landet og forsvinner helt fra den riksdekkende sfæren når Troms og Finnmark slokkes i desember.Det var Høyre-statsråd Linda Hofstad Helleland som fikk æren av å være til stede på den siste middagen der bispekollegiet var statsansatte. Fra 1. januar er det en fristilt folkekirke som må lønne sine egne prester. Fra nå av vil staten gi et rammetilskudd som kirken disponerer.Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) får endelig fart i kommunereformen. Stokke, Andebu og Sandefjord går sammen fra 1. januar og er først ute i den blåblå kommunesammenslåingen.Nyttår er også en merkedag i Jernbanereformen. Fra 1. januar kommer det nye Jernbanedirektoratet i gang. Samferdselsdepartementet overtar det nye selskapet Salg og Billettering, og det nye statseide selskapet for infrastruktur i jernbanen, Bane Nor SF, blir operativt.Bilistene får fra 1. januar også kjenne de økonomiske følgene av statsbudsjett-forhandlingene mellom regjeringen og samarbeidspartiene i høst. Bensinavgiften stiger med 15 øre literen og dieselen med 35 øre.Men bilistene må ut med mer. For å berge bilpakka inngikk regjeringen en avtale om at alt drivstoff som omsettes fra 2020, skal ha 20 prosents innblanding av biodrivstoff. Norsk Petroleumsinstitutt har regnet på sluttregninga for bilistene. Bergens Tidende kunne i desember fortelle at regninga blir på 3,3 milliarder kroner.Det skjer mer spennende på bilfronten fra nyttår. Elbil-eiere i en rekke kommuner må nå belage seg på å betale for parkeringen. Det skjer etter at bil-statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) innfører standardregler for parkering over hele landet.Kommunene bestemmer nå selv om elbilene skal betale for parkering. Nye standardiserte parkeringssatser gjør det dyrere å feilparkere i mange kommuner. Men neste år slipper du unna med 2.820 kroner i årsavgift for bilen. I år er den på 3.185 kroner. Bilfolket kan også glede seg over at det blir lovlig å sette små skilt på enkelte typer biler.For DNB-kunder er 1. januar dagen da de ikke bare må betale 10 kroner for kontantuttak i minibanker og 40 kroner i utlandet. De aller fleste lånekundene opplever også at DNB setter opp renta på huslånet.Avgiftene på tobakksvarer økes med 5 prosent, spritavgiften med 3,85 kroner og 50 gram snus blir 3,13 kroner dyrere – også dette fra nyttår.De som tjener mellom 400.000 og 500.000 kroner, vil få nesten en tusenlapp i skattelette neste år. Tjener du over 1 million, er skatteletten 2.400 kroner, og tjener du under 150.000 kroner, kan du glede deg over 200 kroner i skattelette. (©NTB)