<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Høyesterett øker boten for juks med lakselus

Et oppdrettsselskap på Senja som har erkjent underrapportering av lakselus, har fått økt boten til 6 millioner kroner etter at Økokrim anket straffeutmålingen til Høyesterett.

  Publisert 12. des. 2016 kl. 13.23
  Oppdatert 12. des. 2016 klokken 13.24
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 197 ord
  Lakselus. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX.

  Oppdrettsselskapet Nord Senja Laks AS ble i både Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett dømt til fem millioner kroner i bot, samt inndragning av 400.000 kroner, som det sparte i ellers pliktig lusebehandling. I tillegg ble tidligere daglig leder i selskapet dømt til seks måneders fengsel. Selskapet ble da ikke idømt rettighetstap.Bakgrunnen var at selskapet i 2012 hadde 15 ganger så mange lakselus per fisk som tillatt, men dette ble holdt skjult for Mattilsynet. Selskapet innrømmet at det var gjort flere feil i rapporteringen av lakselus, men mente selv at to millioner kroner var en passende straffØkokrim anket avgjørelsen, knyttet til botens størrelse og avgjørelsen om å ikke idømme rettighetstap. Høyesterett har endt med å øke boten til 6 millioner kroner, men opprettholdt konklusjonen at det ikke skal idømmes rettighetstap.– Rettighetstap må, som det går fram av gjennomgangen foran, begrunnes i faren for framtidig misbruk. Jeg har kommet til at dette vilkåret ikke er oppfylt her. Det er videre – ifølge lagmannsretten – ikke funnet alvorlige avvik i virksomheten etter at de straffbare forholdene ble oppdaget. Selskapet har fremlagt rapporter som viser god kontroll med lusemengden i dag, skriver førstvoterende dommer Ragnhild Noer i avgjørelsen fra Høyesterett. (©NTB)