<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

SSB: Utgiftene overstiger 50 prosent av BNP

Publisert 8. des. 2016 kl. 09.02
Oppdatert 8. des. 2016 klokken 09.02
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 145 ord

Beregninger fra SSB viser at de samlede utgiftene i offentlig forvaltning de siste fire kvartalene er på om lag 1.550 milliarder kroner.Utgiftene utgjør 50,1 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt (BNP) i samme periode, og ifølge statistikkbyrået er det første gang på mer enn 20 år at utgiftene overstiger 50 prosent av BNP.SSB forklarer den sterke veksten ved at offentlige utgifter har økt, mens BNP har avtatt svakt de siste årene, målt i løpende priser."I offentlig forvaltning er det særlig utgiftene til investeringer, blant annet i vei og jernbane, som har bidratt til utgiftsveksten", skriver SSB."Måler man utgiftene i forhold til Fastlands-Norges BNP, der blant annet utvinning av olje og gass er holdt utenom, er veksten mer moderat. Målt på denne måten har utgiftene steget til 57,7 prosent i tredje kvartal 2016, noe som er 1,8 prosentpoeng høyere enn for to år siden", skriver de videre.