<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Full gass fra Ormen

Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for utvidelsen av gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal.

Publisert 08:47 10. feb. 2017
Oppdatert 08:52 10. feb. 2017
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 355 ord

Oljedirektoratet melder at gasseventyret på Ormen Lange og Nyhamna i Aukra skal oppgraderes. Dermed kan utvinningen fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet kan øke med 25-30 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass.Oppgraderingen som kalles Nyhamna expansion består av to hoveddeler: Den første delen er utvidelsen av gassanlegget, og omfatter landbasert kompresjon av gassen fra Ormen Lange. Her vil en ny kompressor opprettholde gasstrykket på Nyhamna etter hvert som trykket i reservoaret synker. Den andre delen omfatter eksport- prosessfasiliteter for Polarled. Rørledningen skal transportere gassen fra det kommende Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna.Polarled-kompresjon og eksport har planlagt oppstart høsten 2018.Petoro: 36,485%Statoil Petroleum: 25,3452%A/S Norske Shell: 17,8134%DONG E&P Norge AS: 14,0208%ExxonMobil Exploration and Production Norway AS: 6,3356%Kilde: OljedirektoratetGassen fra Dvalin-feltet, med planlagt oppstart høsten 2020, skal også transporteres gjennom Polarled.Utvidelsen gjør at eksportkapasiteten fra Nyhamna øker fra 70 til 84 millioner Sm3 i døgnet.Gassen skal eksporteres via Sleipner A-plattformen i Nordsjøen til gassterminalen Easington i Nordøst-England.Opprinnelig utvinnbar gass: 296,4 mrd sm3Opprinnelig utvinnbar kondensat: 18,9 mill sm3Gjenværende gass: 139,3 mrd sm3Gjenværende kondensat: 7,3 mill sm3Kilde: Oljedirektoratet- Dette er et stort og viktig prosjekt for økt utvinning, hvor landbasert kompresjon er første trinn. Neste trinn er feltnær kompresjon, sier Kalmar Ildstad i Oljedirektoratet. Ildstad er underdirektør for Utbygging og drift i Norskehavet.Neste prosjekt for økt gassutvinning fra Ormen Lange er kompresjonsløsninger til havs.Shell og partnerne jobber med å utrede ulike konsepter for å ta i bruk kompresjon når behovet oppstår. Oljedirektoratet opplyser at det sannsynligvis vil være midt på 2020-tallet.Ormen Lange er et gassfelt i Mørebassenget i den sørlige delen av Norskehavet. Vanndybden i området varierer fra 800 til over 1 100 meter. Dypt vann og forholdene på havbunnen gjorde utbyggingen vanskelig, og medførte utvikling av ny teknologi. Feltet bygges ut i flere faser. Ormen Lange ble planlagt med 24 dypvannsbrønner. To brønnrammer ble installert i det sentrale området av feltet i 2007. I 2009 ble en tredje bunnramme installert i den sørlige delen av feltet, og i 2011 ble en fjerde bunnramme installert i den nordlige delen av feltet. Den første kompresjonsfasen blir nå utviklet på land ved Nyhamna-terminalen. Den skal etter planen være i drift innen 2017. Kilde: OljedirektoratetOperatøren Shell har laget denne videoen om prosjektet: