<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Lerøy er ikke tilfreds med Regjeringens forslag

Regjeringen la i dag fram pliktmeldingen. Verken Lerøy eller Fiskebåt er fornøyd.

    Publisert 17. mars 2017 kl. 12.40
    Oppdatert 17. mars 2017 klokken 12.47
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 379 ord

    Regjeringen la i dag fram pliktmeldingen. Der foreslår regjeringen å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.- Pliktene er et utdatert næringspolitisk virkemiddel. For å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen, er det nødvendig med rammevilkår som legger til rette for fleksibilitet og innovasjon. Regjeringen foreslår derfor å avvikle pliktsystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg.- Avviklingen har verdi for næringen som blir fratatt sine plikter. Regjeringen mener derfor at en avvikling må skje mot en kompensasjon, sier fiskeriministeren i en melding.Lerøy er ikke fornøydDersom Stortinget vedtar de foreslåtte endringene vil det også påvirke driften i Lerøy Seafood Group ASA sine datterselskaper Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS.Forslaget kommer etter en høringsrunde hvor også Lerøy har gitt sine innspill. Lerøy-konsernet har foreløpig ikke hatt anledning til å sette seg inn i detaljene i forslaget fra Regjeringen og tar derfor alle nødvendige forbehold.Hovedpunktene synes imidlertid å være at Regjeringen foreslår å fjerne det såkalte pliktsystemet for fangst fra trålerflåten mot at det dels skal betales en økonomisk kompensasjon og dels at det skjer en reduksjon i selskapets kvotegrunnlag.Lerøy er ikke tilfreds med Regjeringens forslag som innebærer avkortning av konsernets kvotegrunnlag på 20 prosent.«Vi mener det er svært viktig at konsernet opprettholder sitt råstoffgrunnlag for å underbygge konsernets langsiktige industrielle satsning både på sjø og land. Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, herunder også de juridiske sidene ved forslaget. Lerøy er tilfreds med at Regjeringen har forstått behovet for modernisering av rammevilkårene og håper at selskapet i den videre politiske behandling blir hørt slik at endelig vedtak danner et best mulig grunnlag for sektorens fremtidige utvikling», heter det i en melding fra Lerøy.- Svekker norsk fiskerinæring «Forslaget fra regjeringen er et stort tilbakeskritt, og vil øke usikkerheten i næringen. Dette fører igjen til økte kostnader og mindre lyst til å investere», skriver Fiskebåt i en melding. Trålflåten, og den øvrige havfiskeflåten, er forutsetningen for en norsk fiskeindustri og økt norsk verdiskapning. En reduksjon i Havfisks, og havfiskeflåtens, andel av totalfangsten vil svekke verdiskapningen, redusere norsk bearbeidingsgrad og fiskerinæringens konkurransekraft. - Det er også totalt uakseptabelt at trålflåtens historiske andeler av norske totalkvoter reduseres utover den kvotefordeling som næringen og politikerne er blitt enig om, og som har ligget fast i flere tiår, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.