<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Minirally for kronen: - Et rentekutt lite sannsynlig nå

Ekspertene tolker dagens viktige tall.

    Publisert 7. mars 2017 kl. 10.55
    Oppdatert 7. mars 2017 klokken 11.05
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 336 ord

    Rapporten fra Norges Banks regionale nettverk viser at veksten i fastlandsøkonomien tar seg opp.Oppgangen er bred på tvers av næringer, og sysselsettingsveksten er også ventet å ta seg noe opp.Kronen styrker seg markertKronen har reagert med å styrke seg ganske markert.EURNOK står nå i 8,94, tilsvarende en kronestyrkelse på 4-5 øre (0,5 prosent). USDNOK står i 8,46, tilsvarende en kronestyrkelse på 3-4 øre (0,4 prosent).- Det regionale nettverket viser en solid oppgang i produksjonen og forventninger om videre oppgang fremover. Forventningsindeksen indikerer nå en annualisert vekst i fastlandsøkonomien på over to prosent de neste seks månedene, altså er nok dette klart på oppsiden av Norges Banks vekstanslag på 1,5 prosent, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en oppdatering.- Den brede oppgangen og tegn til bedring også blant oljeleverandørene gjør at et rentekutt fra Norges Bank virker lite sannsynlig på tross av lavere inflasjon enn ventet. Norges Bank vil nok justere opp anslagene for kapasitetsutnyttelsen en god del, noe som gjør at vi kan få en noe høyere rentebane enn i desember. Vi tror imidlertid sentralbanken vil beholde en liten hengekøye i rentebanen for å hindre at kronen styrker seg for raskt, fortsetter hun.- Noe på den sterke sidenHandelsbankens makroteam tror Norges Bank vil konkludere med at rapporten fra regionalt nettverk er noe på den sterke siden av sentralbankens prognoser.- Dette taler for at bankens kortsiktige vurdering av produksjonsgapet justeres noe opp. På den annen side vil Norges Bank trolig revidere ned sine estimater for nominell lønnsvekst og inflasjon fremover, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering, og viser til allerede publiserte forventningsundersøkelsen.Kontaktene i nettverket forventer en lønnsvekst på 2,5 prosent, mens Norges Bank forventer 2,8 prosent.- Isolert sett bør dette senke bankens estimater for inflasjon fremover; dette i tillegg til allerede negative overraskelser fra kjerneinflasjonen. Når vi summerer opp de ulike effektene, er vårt grunnsyn at Norges Bank vil holde sin styringsrente uendret på 0,50 prosent på det forestående rentemøtet. Og profilen på rentebanen vil trolig bli lite endret fra desember, avslutter Handelsbanken.