<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skal investere 300 millioner i innovative vekstbedrifter

    Publisert 24. mars 2017 kl. 15.54
    Oppdatert 24. mars 2017 klokken 15.55
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 272 ord

    På oppdrag fra regjeringen har Innovasjon Norge og Sarsia Seed Management opprettet et nytt landsdekkende såkornfond på 300 millioner kroner, Sarsia Seed II. Fondet holder til i Bergen, og fokuserer på innovative vekstbedrifter innenfor helse og energi.- Dette fondet bidrar til å utløse potensialet i to næringer der Norge har kompetanse og internasjonale muligheter. Fondet er landsdekkende, men jeg tror det også vil få stor betydning for kunnskapsbaserte nyetableringer i Bergen, sier næringsminister Monica Mæland i en melding.Sarsia Seed fikk mandatet i desember 2015, og består av 50/50 privat og statlig kapital. Etter å ha hentet inn 150 millioner kroner fra investorer er de nå investeringsklare.- Vi er veldig fornøyd med at fondet nå er operativt og har lykkes med å hente inn den private kapitalen. Helse og energi er to av mulighetsområdene Innovasjon Norge har pekt på for norsk næringsliv. Begge sektorene er modne for økt kommersialisering, og de bedriftene som satser har behov for kapitalen som kreves for å utvikle seg raskt og konkurrere på et internasjonalt marked, sier Pål T. Næss, direktør for gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge.Fondet velger ut bedrifter som er yngre enn fem år, og som har prosjekter rettet mot medisin og energi. Bedriftene må kunne vise til godt dokumentert teknologi, ha stort internasjonalt potensiale, gode milepælsbaserte planer og et sterkt team.Fondet vil investere i rundt 15 bedrifter, og forventer å foreta to investeringer i løpet av andre kvartal. Det antar å investere fra fem til 20 millioner kroner i et enkelt porteføljeselskap gjennom mange milepæler. Planen er å øke fondets kapasitet ved å hente inn ytterligere privat kapital i løpet av et års tid.