<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Staten kjøpte konsulent-tjenester for 12 mrd.

Statlige virksomheter kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder kroner i 2015, viser en rapport fra Riksrevisjonen. Halve summen gikk til IT-bransjen.

    Publisert 23. mars 2017 kl. 13.26
    Oppdatert 23. mars 2017 klokken 13.27
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 136 ord

    – En del virksomheter har en betydelig bruk av konsulenter. Da er det viktig å ha en overordnet strategisk avklaring av hvilke oppgaver konsulenter skal brukes til. To tredeler av de virksomhetene vi har undersøkt, mangler dette, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.Utgifter til konsulenter framgår ikke direkte av statlige regnskaper, men Riksrevisjonens undersøkelse viser at bruken er omfattende, og at den har økt over tid.Justis på toppDepartementer og direktorater er de største brukerne av konsulenttjenester. I 2015 utgjorde dette om lag 8 milliarder kroner. Blant departementsområdene er justis og helse i front, fulgt av samferdsel, kunnskap og arbeid.Samlet sto disse sektorene for rundt 75 prosent av konsulentbruken i staten i 2015.I alt ble det brukt 12 milliarder kroner på konsulenttjenester i statlige virksomheter i 2015. Om lag 6 milliarder var knyttet til utvikling og drift av IKT-systemer.