<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Øyner lønnsvekst på 2,9 prosent

Partene i arbeidslivet venter 2,9 prosent lønnsvekst det neste året. Økonomer og toppsjefer ligger lavere.

    Publisert 22. feb. 2018 kl. 10.16
    Oppdatert 22. feb. 2018 klokken 10.29
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 195 ord

    Partene i arbeidslivet venter en prisstigning om 12 måneder på 2,1 prosent, en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal, viser Norges Banks forventningsundersøkelse for 1. kvartal 2018.Økonomenes forventninger til prisstigningen på varer og tjenester om 12 måneder er på 2,1 prosent, uendret fra forrige kvartal. Næringslivslederne venter en prisstigning på varer og tjenester om 12 måneder på 2,2 prosent, ned 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal. Husholdningenes forventninger til prisstigning på varer og tjenester om 12 måneder er på 2,0 prosent.LønnsvekstVentet gjennomsnittlig årslønnsvekst for inneværende år blant partene i arbeidslivet er på 2,9 prosent.Økonomenes forventninger til årslønnsveksten for inneværende år er på 2,6 prosent. Næringslivslederne venter en lønnsvekst i egen bedrift for inneværende år på 2,7 prosent. Ventet lønns- og pensjonsutvikling de neste 12 månedene blant husholdningene er på 1,8 prosent økning, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal.LønnsomhetEn andel på 33,1 prosent av næringslivslederne venter bedret lønnsomhet de neste 12 månedene, opp 0,9 prosentpoeng fra forrige kvartal.Andelen av næringslivslederne som venter stabil lønnsomhet de neste 12 månedene er på 42,8 prosent, en nedgang på 1,5 prosentpoeng fra forrige kvartal, mens andelen som venter svakere lønnsomhet er 17,0 prosent, opp 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal. Les mer her.