<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Forsiktig optimisme - men Virke er bekymret

Nye tall tyder på at de norske handels- og tjenestenæringene venter en beskjeden økning i antall ansatte fremover. Likevel faller Norge ned fra topplisten over landene som er best på å få folk i jobb.

  Publisert 19. mars 2018 kl. 11.06
  Oppdatert 19. mars 2018 klokken 11.07
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 276 ord
  Vibeke H. Madsen - Foto: Virke

  - Jeg er glad for optimismen i de næringene Virke representerer. Mye av veksten i norsk sysselsetting vil også i fremtiden komme innen formidling av varer og tjenester, sier Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke, i en pressemelding.Virke har spurt sine medlemmer, virksomheter i handels- og tjenestenæringene i Norge, om hva de forventer av ansettelser fremover. 10 prosent svarer at de vil redusere antall ansatte, 26 prosent vil ansette flere, mens 64 prosent vil holde antall ansatte stabilt. Dette en svak økning i antallet som vil ansette flere sammenlignet med året før.Virke er likevel bekymret. For ti år siden var Norge blant OECD-landene med høyest sysselsetting. Nå har Norge falt til en 11. plass. Nesten hver tredje person mellom 15 og 74 står utenfor arbeidslivet. Sysselsettingsraten har sunket med fem prosentpoeng siden 2008. Samtidig er vekstraten, målt i BNP per innbygger, omtrent halvert i forhold til hva den var i perioden 1990 til 2007, heter det i meldingen.- Norsk økonomi begynner å ta seg opp, men vi har ikke samme farten som før. Fremover må vi gjøre mye mer for hver jobb som skal skapes, sier Madsen.Hun oppfordrer politikerne til å se på tiltak for å forhindre utenforskap. Hun vektlegger viktigheten av å skape de helt nye jobbene, sikre investeringskraft og vekstmuligheter gjennom å gjøre det enklere og mer lønnsomt å etablere og drive private virksomheter i Norge.– Våre medlemmer er absolutt med på dugnaden for å inkludere flere i arbeidslivet, som regjeringen har lansert, men for å sikre sin konkurranseevne blir våre medlemmer stadig mer effektive og etterspør annen type kompetanse. Da trengs det også politiske virkemidler for å skape flere jobber, sier Madsen.