<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

NHO-rapport: Oljebransjen mest optimistisk

Av norske næringer er oljeleverandørbedriftene de med mest positivt syn på framtiden. NHO oppjusterer prognosen for investeringsvekst der fra 1 til 7 prosent.

    Publisert 20. mars 2018 kl. 10.54
    Oppdatert 20. mars 2018 klokken 10.58
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 139 ord

    To tusen bedrifter har i det siste kvartalet svart på spørsmål om markedssituasjonen framover, planer om nyansettelser, investeringer og økonomisk situasjon. NHO presenterte funn derfra da de la fram sin kvartalsrapport tirsdag formiddag. Etter noen år med sprik mellom ulike bransjers situasjon og forventninger, begynner nå oljenæringen å nærme seg de andre i vurdering av egen situasjon nå og ikke minst framover.– Blant alle næringene vi ser på i undersøkelsen er det oljeleverandørbedriftene som nå ligger høyest når det gjelder markedsutsikter. De har en markant høyere optimisme enn de andre, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.Optimismen gjenspeiler utviklingen både ute og hjemme, og sammenlignet med forrige rapport, er prognosene for veksten i oljeinvesteringene i 2018 oppjustert til 7 prosent.Også bedrifter i andre næringer som var sterkt rammet av lavkonjunkturen etter oljeprisfallet, har rapportert om stadig bedring i situasjonen gjennom 2017.(©NTB)