<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Svakere IFO-indeks

IFO-indeksen faller noe tilbake. 

    Publisert 22. mars 2018 kl. 11.13
    Oppdatert 22. mars 2018 klokken 11.13
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 79 ord

    IFO-indeksen, som måler tilliten i næringslivet i Tyskland, falt fra 115,4 i februar til 114,7 i mars. Kensus lå ifølge vår makrokalender på 114,8.IFO-indeksen består av to deler, der første del måler virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon og der del to tar for seg forventninger til fremtidenIndeksen for nåværende situasjon falt fra 126,4 til 125,9 mens forventningsindeksen falt fra 105,4 til 104,4.Konsensus lå på hhv. 125,7 og 104,4. IFO-indeksen blir til ved at 7.000 ledere i tyske bedrifter blir intervjuet.