<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Gartnerhallen-tiltalte dømt til flere år i fengsel

En bonde og en tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen er dømt til flere år i fengsel for underslag av 49 millioner kroner. Nær hele beløpet må tilbakebetales.

Publisert 5. apr. 2018 kl. 23.09
Oppdatert 5. apr. 2018 klokken 23.17
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 471 ord

Mens Oslo tingrett har dømt bonden til fengsel i fem år og ti måneder, er den tidligere regnskapssjefen dømt til fengsel i fire år. Begge er dessuten dømt til å betale Gartnerhallen 48,2 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap.Bonden må i tillegg betale nesten 3,5 millioner kroner i individuell erstatning, mens den tidligere regnskapssjefen må ut med snaut 900.000 kroner, skriver Dagens Næringsliv.Den tidligere regnskapssjefen har innrømmet å urettmessig ha utbetalt om lag 49 millioner kroner fra frukt- og grøntselskapet, og har erkjent straffskyld for grovt underslag.Det aller meste av pengene ble utbetalt til den meddømte bonden, mens regnskapssjefen selv beholdt 3,3 millioner kroner. Bonden erkjente ikke straffskyld for heleri, og mente utbetalingene var lån. Han erkjente imidlertid straffskyld for en mindre tiltalepost om forsikringsbedrageri på 925.000 kroner. Han avviste at han hadde utsatt den tidligere regnskapssjefen for utilbørlig press.Profesjonell måteOm den tidligere regnskapssjefen skriver tingrettsdommer Kari Lunde i dommen:– Underslaget er utvilsomt grovt, både fordi verdien av det underslåtte, 49 millioner kroner, er betydelig, og fordi underslaget er forøvet ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling som regnskapssjef.Tingrettsdommeren har noenlunde samme formuleringer om bonden, og viser særlig til at han visste at verdien av det han medvirket til å underslå var betydelig. Retten legger dessuten vekt på at underslaget har pågått over lang tid.For den tidligere regnskapssjefen er det straffeskjerpende at underslagene er begått over en periode på ti år. Retten mener han har utvist et fast og vedvarende forsett og legger også vekt på det store antallet overføringer. Det er også skjerpende at underslagene er gjennomført på en «svært profesjonell måte» og som derfor har vært vanskelig å oppdage. Hans uforbeholdne tilståelse fører imidlertid til en viss strafferabatt.Når det gjelder forklaringen om at han har opplevd press og at bondens henvendelser føltes som utpressing, fastslår tingretten at bonden «har mast i tide og utide, men han har aldri truet med alvorlige handlinger».BetenkningstidOslo tingrett anser bonden for å ha hatt den sentrale rollen ved å være pådriver for underslaget, og tingrettsdommer Lunde skriver i dommen at det ikke er funnet formildende omstendigheter.Retten fastslår at den ikke er i tvil om at bonden har mast om penger og fått regnskapssjefen «til å begå underslag for å berike seg selv og for å investere i gården på et nivå som på ingen måte reflekterte gårdens inntektspotensial.»– Han har lovet å betale ned på gjelden til Gartnerhallen, men de gangene han har hatt penger, har han kjøpt eiendom, traktor, bil, leilighet eller lignende, skriver tingrettsdommeren og legger til at det er ingenting som støtter opp om at han hadde en reell intensjon om å betale ned på gjelden til Gartnerhallen, slik han hevdet overfor regnskapssjefen.Bondens forsvarer, advokat Rasmus Dannevig Woxholt, sier til avisen at både bonden, den tidligere regnskapsføreren og påtalemyndigheten ikke har avgjort om de vil anke dommen.