<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norsk økonomi leverer

Men veksten er på den svake siden av Norges Bank.

Publisert 15. mai 2018 kl. 08.00
Oppdatert 15. mai 2018 klokken 11.01
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 298 ord

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, viser sesongjusterte tall fra SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap. Konsensus pekte mot en kvartalsvis vekst på 0,5 prosent, mens Norges Bank hadde lagt inn 0,7 prosent i sine prognoser.DNB Markets hadde ventet seg en skuffelse, det vil si en vekst på 0,4 prosent.Veksten er stabilDette er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent.Samlet BNP steg også 0,6 prosent i kvartalet, etter å ha falt 0,3 prosent i kvartalet før.BNP-veksten for Fastlands-Norge på 0,6 prosent i 4. kvartal ble revidert opp til 0,7 prosent.Også veksten i BNP Fastlands-Norge i 2017 er oppjustert med 0,1 prosent, fra 1,8 til 1,9 prosent. Fisk trekker oppVareproduksjon utenom industri og bergverk trekker opp, og viste ifølge nasjonalregnskapet 1,2 prosent oppgang i 1. kvartal. Dette forklares med god vekst innenfor kraftproduksjon, tradisjonelt fiske og akvakultur.Men innen bygge- og anleggsvirksomhet, som har vokst sterkt de to siste årene, stoppet veksten opp.Bruttoproduktet i utvinning og rørtransport av olje og gass økte i 1. kvartal etter klar nedgang i kvartalet før.Husholdningenes samlede konsum var uendret i kvartalet, etter å ha steget 0,9 prosent i kvartalet før.Investeringer faltBruttoinvesteringene falt 5,1 prosent en oppgang i 4. kvartal i fjor. Petroleumsinvesteringene for 4. kvartal 2017 er kraftig oppjustert fra publiseringen i februar og viser nå en vekst på 9,3 prosent.Foreløpige beregninger for 1. kvartal viser imidlertid et fall på 11,1 prosent, blant annet fordi igangsetting av noen prosjekter er blitt utsatt.Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge falt 3,5 prosent i 1. kvartal, etter en liten vekst de to kvartalene før. Husholdningenes boliginvesteringer, ble ytterligere redusert i 1. kvartal.Eksporten av tradisjonelle varer steg 1,7 prosent i 1. kvartal etter en gjennomgående oppgang i hele 2017. Det var særlig eksport av verkstedprodukter som bidro til økningen.Les mer her.