<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Smiths venner fikk 337 millioner kroner i gaver og kollekt i fjor

  Publisert 18. juli 2018 kl. 12.08
  Oppdatert 18. juli 2018 klokken 12.40
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 404 ord

  I snitt fikk menigheten Brunstad Christian Church (BCC) inn 28.400 kroner i gaver og kollekter fra de norske medlemmene i fjor, skriver Finansavisen.I 2017 endte gave- og kollektinntektene til menigheten totalt på 337,4 millioner. Det var en liten nedgang fra 348 millioner i 2016, men langt høyere enn gaveinntektene i 2015 og 2014, som var på henholdsvis 235 og 232 millioner.På fire år har Smiths Venner, som menighetene også så populært kalles, håvet inn ikke mindre enn 1,15 milliarder kroner i gaver og kollekt fra sine medlemmer i Norge og rundt om i verden.– 67 prosent av gave- og kollektinntektene kom i fjor fra lokalmenigheter, medlemmer og organisasjoner i Norge. Både BCCs medlemmer og lokalmenigheter har i generasjoner bidratt med gaver til foreningens kristne formål, sier Berit H. Nilsen, styreleder i BCC.Misjon og butikk

  Brunstadstiftelsen bygger for tiden et konferanse- og hotellsenter i Melsomvik mellom Tønsberg og Sandefjord. Nilsen påpeker at de store gaveinntektene de seneste årene må ses i sammenheng med utbyggingsprosjektet.Deler av fondet er også plassert som et lån til Brunstadstiftelsen, for å støtte hotell- og leilighetsutbyggingen, Oslofjord Convention Center, på Brunstad i Vestfold.

  – BCC ønsker å konsentrere sin virksomhet om menighetsdrift og misjon, og Brunstadstiftelsen har et strategisk ansvar for Oslofjord-selskapene, samt fremtidig eierskap til regionale konferansesenter som benyttes av BCC, sier Nilsen til avisen.Utbyggingen har et budsjett på 3 milliarder kroner, og i 2022 skal 1.600 hotelleiligheter stå klare.Bygger fond– BCC mener det er viktig å sikre gode rammevilkår for den ideelle virksomheten, og har derfor en langsiktig strategi om å fortsette å bygge et fond, nettopp for å ha trygghet for å kunne finansiere foreningens kristne formål i fremtiden, sier Nilsen til Finansavisen.BCC har de senere årene styrket egenkapitalen fra 93 millioner i 2012 til 599 millioner i 2016. I fjor økte den ytterligere, til 754,8 millioner. - Brunstad Christian Church (BCC) er juridisk registrert som forening og ideell organisasjon, og driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land.- Menigheten er på folkemunne kjent som Smiths Venner, etter grunnlegger Johan Oscar Smith.- Hadde om lag 8.200 medlemmer og 19 lokalmenigheter i Norge ved utgangen av fjoråret.- Mottok 13,1 millioner kroner i tilskudd fra stat og kommune i fjor.- Hadde driftsinntekter på 439,9 millioner kroner og et resultat på 150,2 millioner kroner i 2017.- Fordi BCC er etablert som en allmennyttig forening, er den fritatt fra både formues- og inntektsskatt på sin menighetsvirksomhet.