<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

De viktigste tallene fra det reviderte budsjettet

    Publisert 14. mai 2019 kl. 10.48
    Oppdatert 29. aug. 2019 klokken 18.16
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 441 ord

    I revidert budsjett 2019 viderefører regjeringen en økonomisk politikk som legger til rette for fortsatt omstilling, nyskaping og vekst i norsk økonomi, skriver Finansdepartementet i sin pressemelding om revidert nasjonalbudsjett.- Arbeidsledigheten går ned over hele landet, og nå kommer en stadig større andel av oss i jobb. Det er ekstra gledelig at fire av fem arbeidsplasser blir skapt i privat sektor. Det styrker bærekraften i velferdssamfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).Les også: Regjeringen øker oljepengebruken «Med god utvikling i norsk økonomi, har regjeringen de siste årene holdt igjen i utgiftene på statsbudsjettet, og på den måten lagt til rette for vekst og nye arbeidsplasser i næringslivet», heter det i meldingen.Ifølge meldingen var pengebruken i 2018 lavere enn planlagt, noe som er den viktigste årsaken til at budsjettimpulsen for 2019 ser ut til å bli høyere enn anslått i statsbudsjettet i fjor høst.- Ser vi 2018 og 2019 samlet, er finanspolitikken om lag nøytral, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.«I budsjettet for 2019 har regjeringen videreført satsingen på samferdsel, forskning og utdanning og vekstfremmende skattelettelser, innenfor ansvarlige rammer. Revidert budsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for 2019 med ny informasjon. På noen områder er det likevel gjort endringer. Forliset av KNM Helge Ingstad har medført økte utgifter til Forsvaret. For å forebygge og bekjempe kriminalitet økes også bevilgningene til politiet og PST, og innsatsen til klimatiltak styrkes», heter det.Inntekter og utgifterI statsbudsjettet for 2019, som ble vedtatt før jul, var inntektene for 2019 anslått til 1.430,4 milliarder kroner. Det er nå justert ned til 1.416,1 milliarder kroner, mye på grunn av oljeprisen, som er nedjustert fra 583 kroner til 559 kroner. For 2020 er oljeprisen justert ned fra 562 til 556 kroner.Petroleumsinntektene er nå antatt å bli på 291,9 milliarder kroner, mens de i det vedtatte budsjett før jul ble anslått til 312,8 milliarder kroner.Samtidig er de totalte utgiftene justert opp fra 1.377,1 millioner kroner i det vedtattet statsbudsjettet for 2019 til 1.382,5 millioner kroner i det reviderte.Det samlede overskuddet er med dette justert ned fra 279 milliarder kroner til 263 milliarder kroner. Til sammenligning var det samlede overskuddet i 2018 på 257,4 milliarder kroner.Oljefondet videre oppI det vedtattet statsbudsjettet for 2019 ble oljefondet antatt å ha en verdi ved utagangen av 2019 på 9.195 milliarder kroner, og samlet med pensjonsfond innland - 9.462 milliarder kroner.I det reviderte er dette oppjustert til henholdsvis 9.300 milliarder kroner og 9.553 milliarder kroner. Det siste tilsvarer 1,8 millioner kroner pr. innbygger.På det høyeste i vår har verdien på det norske oljefondet vært nær 9.200 milliarder kroner. Tirsdag er det på litt over 9.000 milliarder kroner, fremdeles godt hjulpet av en svak krone.Les hele meldingen her.