<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

650 sykehusansatte i streik fra tirsdag

Etter den siste opptrappingen som ble varslet sist uke, er rundt 650 sykehusansatte i streik fra tirsdag. Streiken startet 29. mai og rammer seks helseforetak.

  Publisert 11. juni 2019 kl. 13.13
  Oppdatert 11. juni 2019 klokken 13.18
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 181 ord
  Junge, Heiko

  YS og LO varslet torsdag at de utvider sykehusstreiken. De ansatte streiker for at også ansatte i mindre deltidsstillinger skal få pensjon.Streiken omfatter Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge.Ved flere av sykehusene varsler de streikende en demonstrasjon onsdag hvor de krever svar fra de sine respektive direktører:«Hvordan kan du som øverste arbeidsgiver på sykehuset forsvare en diskriminerende arbeidsgiverpolitikk hvor de som jobber under 20 prosent ikke får alderspensjon, uførepensjon eller etterlattdekning?», heter det i en pressemelding fra Fagforbundet.Spekter, som representerer arbeidsgiversiden, sier at problemet kan løses ved at ingen stillinger som utlyses, skal være mindre enn 20 prosent.– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger, må ha minst 20 prosents stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sa leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, da streiken var et faktum i mai.Sykehusstreiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat.(©NTB)