<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Flere reiste med tog i fjor

Fra 2017 til 2018 økte antall togpassasjerer med 5,7 prosent. Over 77 millioner reiser ble tatt med jernbanen i 2018, viser SSBs jernbanestatistikk.

Publisert 4. juni 2019 kl. 10.44
Oppdatert 4. juni 2019 klokken 10.54
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 99 ord

Av disse benyttet over halvparten av passasjerene seg av lokaltogene rundt hovedstaden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.InterCity-banen sto for til sammen 19,4 prosent av reisene.Det såkalte transportarbeidet for persontrafikk økte også sammenlignet med fjoråret og var på 3,7 milliarder passasjerkilometer. Det vil si at en gjennomsnittlig togpassasjer kjørte i underkant av 48 kilometer.Det var også en økning i godstransporten, om enn noe beskjeden. Totalt 35 millioner tonn gods ble fraktet med jernbanen i 2018. Det er i overkant av 250.000 tonn mer enn i 2017. Godstransportarbeidet med jernbane utgjorde 4,1 milliarder tonnkilometer, en økning på 2,1 prosent sammenlignet med 2017.(©NTB)