<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

NVE: Behov for 4 milliarder kroner til flom- og skredsikring

NVE trenger nær 4 milliarder kroner til tiltak mot flom og skred, viser en kartlegging. Direktør Anne Britt Leifseth mener pengebehovet er langt større.

Publisert 06:06 5. aug. 2019
Oppdatert 17:38 27. aug. 2019
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 219 ord

En ufullstendig oversikt på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) hjemmesider viser hvilke fylker og kommuner som har behov for flom- og skredsikringstiltak. Oversikten, som er basert på NVEs kartlegging av faresoner, søknader fra kommunene og behov som avdekkes gjennom flom- og skredhendelser, viser at det foreløpige kostnadsoverslaget er på 3,9 milliarder kroner, skriver VG . Oversikten ble sist oppdatert 4. januar i år.Direktør for skred og vassdrag i NVE, Anne Britt Leifseth, sier til avisen at på grunn av klimaendringene ser de et økende behov for sikring. Forrige uke gikk et stort skred i Jølster kommune i Sogn og Fjordane.– Det vi har skissert er nok et minimumsbehov. Jeg er ganske overbevist om at vi hadde funnet mer dersom vi hadde hatt en mer systematisk kartlegging, sier Leifseth.I år fikk NVE 350 millioner kroner til flom- og skredsikring over statsbudsjettet. Leifseth mener det er relativt lite penger når behovet er stort, men at de jobber så godt de kan ut fra det de får.– Konsekvensen blir uløste saker i mange områder, sier hun.Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) har tidligere uttalt til VG at de foreløpig ikke har funnet plass til det skisserte behovet til NVE i budsjettene, men sier at siden 2014 har regjeringen satset 4,3 milliarder kroner over samferdselsdepartementets budsjett i rassikring av fylkesveier, hvorav 80 millioner kroner i Sogn og Fjordane.(©NTB)