<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Private barnehager i dragkamp med regjeringen om pensjon

Regjeringen mener private barnehager får for mye støtte til å dekke pensjoner, men Private Barnehagers Landsforbund hevder de har regnet feil.

    Publisert 11. aug. 2019 kl. 09.12
    Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.31
    Lesetid: 3 minutter
    Artikkellengde er 516 ord

    Regjeringen mener de private barnehagene får mer i tilskudd til å dekke pensjonskostnader enn det som er de faktiske utgiftene. Derfor har den  foreslått å kutte i pensjonstilskuddet . Men Private Barnehagers Landsforening mener regjeringen baserer seg på feil tall. Leder Anne Lindboe frykter i verste fall at barnehager blir nedlagt eller solgt, dersom tilskuddet blir kuttet for mye.– Det å redusere tilskudd fra private barnehager som allerede går i underskudd, kombinert med en nasjonal bemanningsnorm som ikke er finansiert, vil resultere i at mangfoldet svekkes, i stedet for at det bevares, slik regjeringen ønsker, advarer administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.I dag er kommunene pålagt å gi private barnehager et fast tilskudd på 13 prosent av de gjennomsnittlige lønnsutgiftene for barnehagene til pensjon. Regjeringen har fått tall fra Telemarksforskning som skal vise at de reelle utgiftene bare er på 7,7 prosent.Glemte fondsutbetalinger?Men PBL mener Telemarksforskning har glemt å regne med pensjonsutbetalinger fra premiefond. Organisasjonen har bestilt egne utregninger. Der er konklusjonen at de reelle utgiftene er på 10,7 prosent, pluss utgifter til avtalefestet pensjon (AFP) på 0,8 prosent.– Det er blitt en etablert sannhet at private barnehager får utbetalt pensjonstilskudd på en milliard kroner mer enn de har i pensjonskostnader. Denne rapporten bekrefter det vi har sagt hele tiden, nemlig at tallmaterialet som Telemarksforsking har levert til Kunnskapsdepartementet gir et helt feilaktig bilde av virkeligheten, sier Lindboe.Ser på tallene igjenKunnskapsdepartementet understreker at de ikke har tatt stilling til hvor mye mindre de private barnehagene skal få i pensjonstilskudd. De har nå bedt et revisjonsselskap se på tallgrunnlaget og vurdere konsekvenser av å kutte i tilskuddet. Både denne rapporten, innspillene fra PBL og andre høringsinstanser vil bli nøye vurdert, lover statssekretær Julie Midtgarden Remen (H).– Vi ønsker ikke å legge opp til et system hvor private barnehager underfinansieres, men det er heller ikke rimelig at staten betaler store penger til pensjon som ikke blir brukt til dette, sier hun.Hun lover imidlertid en kompensasjon til barnehager som har gitt ansatte pensjonsavtaler basert på dagens tilskuddsordning.Remen understreker regjeringens syn om at private barnehager er viktig for mangfoldet og for å sikre et godt tilbud til barna. – Det skal være mulig å drive både små og store barnehager med sunn økonomi, sier hun.Lønnsomt for de storeForslaget om å kutte i pensjonstilskuddet er et av flere forslag regjeringen har lagt fram for å regulere sektoren bedre. I høringsnotatet konstateres det at det snart er bygd nok barnehager, og at private aktører som vil vokse, må kjøpe i stedet for å bygge. Det kan gi gode inntekter for dem som har vært med på å bygge ut sektoren siden barnehageforliket i 2003.– Det er store verdier bygd opp med offentlige tilskudd og foreldrebetaling som potensielt kan realiseres og tas ut av barnehagene ved salg, heter det i høringsnotatet.Regjeringen konstaterer at private barnehager er et interessant investeringsobjekt for ulike typer investorer. Dagens Næringsliv omtalte denne uken salget av kjeden Gnist Barnehager. Barnehagegründerne Bjørn og Kjersti Grønmyr tjente 356 millioner kroner på å selge kjeden med 17 barnehager til et oppkjøpsfond i fjor, ifølge avisen.Regjeringen har foreslått et nasjonalt organ for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager.(©NTB)