<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Regionalt nettverk: Bedriftene øyner lysere tider

Aktiviteten i næringslivet har falt litt i vinter, ifølge Bedriftene i Regionalt nettverk. Nå er det lysere utsikter i vente.

  Publisert 9. mars 2021 kl. 10.18
  Oppdatert 9. mars 2021 klokken 10.57
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 162 ord
  VENTER ØKT AKTIVITET: Utrullingen av vaksiner er den viktigste forklaringen til at bedriftene i Regionalt nettverk nå øyner lysere tider. Foto: Dreamstime

  Det neste halve året venter bedriftene at aktiviteten vil ta seg opp igjen, og de er mer optimistiske enn i november, ifølge en melding fra Norges Bank.

  Det er særlig utrullingen av vaksiner som bidrar til dette.

  De fleste næringene ser for seg oppgang utover våren og sommeren, og bygg og anlegg og oljeleverandørene venter at fallet vil avta fremover.

  Rapporten fra Regionalt nettverk viser at bedriftene planlegger en liten økning i investeringene, for første gang siden februar 2020. De har redusert antall ansatte noe gjennom vinteren, men venter litt oppgang i sysselsettingen den nærmeste tiden. 

  Anslaget for årslønnsvekst er på 2,3 prosent i år.

  Corona preger

  Det samlede aktivitetsnivået de siste tre månedene har falt litt, og økning i smitte og innstramming av smitteverntiltakene de siste månedene har særlig dempet omsetningen hos de husholdningsrettede næringene. 

  I tillegg har aktiviteten falt i bygg og anlegg og blant oljeleverandørene. Veksten har avtatt i næringsrettet tjenesteyting, mens industriproduksjonen har økt mot både hjemmemarkedet og eksportmarkedet, ifølge meldingen.

  Les mer i rapporten her.