<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ferske tall fra USA omtrent som ventet – handelsunderskuddet overrasket

Private inntekter, privat forbruk, kjerne-PCE og grossistlagrene i USA var omtrent som ventet i april. Handelsunderskuddet overrasket og inflasjonsindikatoren var den høyeste på årtier.

Publisert 28. mai 2021 kl. 14.36
Oppdatert 28. mai 2021 klokken 15.23
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 156 ord
FERSKE TALL: Private inntekter og forbruk i USA var litt lavere enn ventet i april. Foto: Dreamstime

Private inntekter i USA var ned 13,1 prosent på månedsbasis i april, ifølge amerikanske statistikkmyndigheter. På forhånd var det ventet at private inntekter ville falle 14,1 prosent, ifølge konsensusprognoser fra Trading Economics, melder TDN Finans.

Privat forbruk i USA var opp 0,5 prosent på månedsbasis i april. Konsensusprognoser pekte mot en oppgang på 0,6 prosent.

Kjerne-PCE i USA var opp 3,1 prosent på årsbasis i april, mens det var ventet en oppgang på 2,9 prosent. Det er den høyeste oppgangen på årsbasis siden 90-tallet, ifølge Financial Times, og opp fra 1,9 prosent på årsbasis i mars.

På månedsbasis var kjerne-PCE opp 0,7 prosent i perioden, mot en ventet oppgang på 0,6 prosent.

Grossistlagrene i USA var opp 0,8 prosent i april, sammenlignet med måneden før, ifølge endelige tall fra USAs handelsdepartement onsdag. Lagrene i detaljistleddet steg med 0,5 prosent.

Handelsunderskuddet i april krympet med 7,3 prosent, fra 91 milliarder dollar til 85,2 milliarder dollar. Her var det ifølge Econody ventet uendret  handelsunderskudd.