<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Økning i antall konkurser

Antall konkurser har økt med nesten 6 prosent i første halvdel av 2022, målt mot samme periode i 2021. Antall arbeidstakere som har mistet jobbene sine grunnet konkursrelaterte årsaker har økt betraktelig i samme periode.

Publisert 4. juli 2022 kl. 15.03
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 356 ord
KONKURS: Hele 7617 personer har mistet jobben som følge av konkurser så langt i år, en økning på 26,2 prosent sammenlignet med første halvår 2021, ifølge Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet

Sammenlignet med juni i fjor har antall konkurser økt med 7,2 prosent i samme måned i år, og tilsvarer samlet sett en økning på 5,6 prosent første halvdel av 2022, målt mot første halvdel av 2021.

Dette viser konkursstatstikken til data og analyseselskapet Dun & Bradstreet.

Det ser ikke ut som at det bare er selskapene som tar støyten av uroen i økonomien – arbeidstakerne får også kjenne det. Antall arbeidstakere som har mistet jobbene sine grunnet konkursrelaterte årsaker har økt med 26,2 prosent i første halvdel av 2022, målt mot samme periode i fjor.

– Når vi ser økning i konkursene vil dette bidra til å lette presset i økonomien. Men når 26,2 prosent flere mister jobben som følge av konkurs i år enn under pandemien i fjor, er det jo klart svært ille for de som rammes, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet. 

Størst økning i jordbruks-, skogs- og fiskebransjen

Blant bransjeinndelingene til Dun & Bradstreet er det jordbruks-, skogs- og fiskebransjen som kommer desidert verst ut med en økning i antall konkurser på hele 31,3 prosent i første halvdel av 2022, sammenlignet med samme periode i 2021. Etterfulgt finner man engros- og agenturvirksomheter, samt tjenesteytingsvirksomheter, som har en økning på henholdsvis 27,8 og 19,9 prosent.

På motsatt side finner man eiendomsbransjen, som har hatt en nedgang i antall konkurser på 18,8 prosent i perioden.

Flest konkurser finner man i Viken og Oslo, der til sammen 780 bedrifter har blitt slått konkurs i første halvdel av 2022. Dette tilsvarer en nedgang i regionene på henholdsvis 1,7 og 39 prosent.

Den største prosentvise økningen i konkurser finner man i regionene Nordland og Vestfold/Telemark, med en økning på henholdsvis 28,3 prosent og 27,8 prosent fra første halvdel i 2021.

– Konkursstatistikk er en viktig indikator på hvordan det står til med næringslivet. Bedriftene opplever økte kostnader til lønninger, energi, renter og skatt. Noe som øker belastningen for bedriftene for tiden, samtidig som reallønnsnedgang hos folket fører til lavere kjøpekraft. Dette er faktorer som påvirker bedriftenes lønnsomhet. Jeg er derfor ikke overrasket over økningen i konkursene, og tror det vil øke mer utover året, sier Melhus.