<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Næringsministeren om strømstøtteordning: – Vi nærmer oss

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har lagt frem forslag til strømstøttetiltak for næringslivet for LO, NHO og Virke, men vil ikke dele detaljer.

Publisert 9. sep. 2022 kl. 19.55
Oppdatert 9. sep. 2022 klokken 20.10
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 536 ord
STRØMSTØTTETILTAK: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: NTB

– Vi nærmer oss, sier Vestre til NTB etter møtet fredag ettermiddag.

– Vi har sett på ulike tiltak som kan være aktuelle for å komme de mest utsatte bedriftene til hjelp allerede i høst, og vi er enige om at vi skal snakkes igjen om noen dager for å se hvor langt vi er kommet, sier Vestre.

Han gjentar at planen er å presentere tiltakene i løpet av september, men holder foreløpig kortene tett til brystet. Han vil ikke si noe om hva slags tiltak og forslag han presenterte på møtet.

– Nå skal trepartssamarbeidet få virke, da er en av de fine tingene at vi kan snakke fortrolig med hverandre og teste ulike ideer, sier næringsministeren.

Han sier det har vært mange skisser på bordet i dialogen de har hatt de siste ukene. Nå er det blitt færre.

Lån og enøktiltak

Ifølge Dagens Næringsliv foreslår regjeringen en lånegarantiordning der staten tar 90 prosent av risikoen for lån. I tillegg skal støtte til enøktiltak være en del av pakken.

Heller ikke de andre møtedeltakerne vil gå inn på hva slags tiltak som ble presentert.

– Det ble lagt flere forslag på bordet av næringsministeren i dagens møte som vi nå må se nærmere på. Så skal vi møte regjeringen igjen til uken for å gi våre tilbakemeldinger, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid i en kommentar sendt til NTB.

Han har tidligere gjort det klart overfor NTB at en lånegaranti og støtte til enøktiltak ikke er nok. Etter møtet gjentar han organisasjonens krav:

– NHO har hele tiden vært opptatt av at det må ligge en direkte tilskuddsordning i bunnen for en strømpakke til næringslivet. Vi trenger en målrettet refusjonsordning til de bedriftene som er hardest rammet av ekstreme kraftpriser. Dette haster.

– Bedriftene har allerede betalt milliarder i økte strømregninger til stat og kommune. Noe av dette bør gis tilbake til de bedriftene som sliter mest, sier han.

Men etter det NTB forstår, er regjeringen skeptisk til slik direktestøtte. Bedrifter som ikke har investert eller omstilt seg for å spare strøm, vil da kunne få støtte, mens bedrifter som har satset på energisparing, ikke får noe igjen for det.

Regjeringen ønsker også å begrense omfanget av støtte til næringslivet i en tid da norsk økonomi går godt. Vestre påpeker at økonomer advarer om fare for overoppheting av økonomien, og at regjeringen ikke vil bidra til at renta går opp enda raskere.

Ønsker forutsigbarhet

Virke, som organiserer bedrifter innen handel og tjenester, er forsiktig positiv i sine kommentarer til det som ble presentert på møtet:

– Det er flere elementer som vi mener er skritt i riktig retning, men vi har behov for å vurdere tiltakene grundig for å se om de treffer godt før vi kan kommentere ytterligere, sier direktør for samfunnspåvirkning Stian Sigurdsen.

– Virke er opptatt av at virksomhetene må få hjelp til å betale regningene, at de må få forutsigbarhet for strømkostnadene gjennom vinteren, og at vi i fellesskap kan jobbe fram en massiv satsing på energisparing og produksjon av fornybar kraft, sier Sigurdsen.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad sier de fikk presentert en skisse på møtet som de skal gi tilbakemelding på, men vil ikke dele detaljer eller kommentere forslagene.

Tidspunkt for et nytt møte mellom partene er ikke spikret, men foreløpig plan er at det blir på tirsdag.

NTB