<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mindre støtte til næringslivet i fjor, men mer enn før pandemien

Det ble bevilget mindre støtte til næringslivet i 2021 enn i 2020, men fortsatt mer enn før koronakrisen.

  Publisert 3. nov. 2022 kl. 16.52
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 146 ord

  Under koronakrisen i 2020 ble det satt inn kraftige tiltak i form av ulike «krisepakker». Noen av krisepakkene ble avviklet året etter. Bevilgningene ble redusert, men nivået er fortsatt høyere i fjor enn før koronakrisen, viser nye tall fra SSB-statistikken Nærings- og forskningspolitiske virkemidler.

  Andre næringer har benyttet kompensasjonsordningen under koronakrisen, enn dem som vanligvis får støtte via næringspolitiske virkemidler.

  De fleste unike mottakerne i 2020 er i gruppen detaljhandel, etterfulgt av næringsgruppene reiseliv, annen personrettet tjenesteyting og helse- og omsorgstjenester.

  Samtidig var det store endringer i fordelingen av mottakere i fjor. Andelen som tilhører detaljhandel, annen personrettet tjenesteyting og helse- og omsorgstjenester, gikk betydelig ned etter at samfunnet ble gjenåpnet.

  Andelen søkere fra reiselivsbransjen, bygg og anlegg og kultur og underholdning økte derimot. Flere virksomheter i disse næringene søkte flere ganger. Det gjelder særlig reiselivsbransjen. I fjor førte det til veldig høy konsentrasjon av kontantstøtte i nettopp denne næringen.

  (NTB)