<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Resultathopp for Christian Ringnes

Christian Ringnes' eiendomsselskap har håvet inn leieinntekter sammenlignet med fjoråret.

  Publisert 29. nov. 2022 kl. 16.36
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 358 ord
  STOREIER: Christian Ringnes er adm. direktør og største eier i eiendomsselskapet Eiendomsspar. foto: ntb

  Eiendomsspar hadde leieinntekter på 722 millioner kroner pr. tredje kvartal i år, opp fra 502 millioner kroner i fjor. 

  Noe over halvparten av økningen på kr 220 mill. forklares av økte omsetningsbaserte leieinntekter fra hotell og restaurant .Resterende økning forklares i hovedsak av netto kjøp av eiendom samt leie fra eiendommen «Fabrikken», det første ferdigstilte bygget i utviklingsprosjektet «Urtekvartalet» på Grønland i Oslo.

  Resultat før skattekostnad var på 1.454 millioner kroner, opp fra 594 millioner kroner pr. tredje kvartal i fjor. Økningen skyldes i hovedsak en positiv resultatforbedring i det tilknyttede selskapet Pandox, forklart av god aktivitet i selskapets hoteller gjennom årets tre første kvartaler, verdiøkning på selskapets derivater forklart av stigende renter og økte eiendomsverdier som følge av valutaeffekter og normalisering av leier.

  Aktivt år

  Eiendomsspar har kjøpt eiendommer for 957 millioner kroner i år. Videre har selskapet deltatt i to emisjoner i Aurora Eiendom AS og tegnet seg for nye aksjer for totalt kr 238 millioner. I tillegg har selskapet kjøpt 5. 915.000 aksjer i Scandic Hotels Group til en kjøpesum på 235 millioner svenske kroner.

  Nylig kjøpte Eiendomsspar 48 prosent av selskapet New Kid in Town. Selskapet eier tre kontorbygg på totalt 50.000 kvm. på Forus, utenfor Stavanger og driver et co-working og event konsept under merkenavnet FOMO. Selskapet har mer enn 170 leietakere, hovedsakelig innenfor teknologirelaterte virksomheter. Eiendomsspar har inngått kontrakt om erverv av Professor Dahls gate 18 i Oslo for kr 225 millioner kroner. Eiendommen er i hovedsak et leilighetsbygg og vil bli overtatt i 2022.

  Frykter renten

  Boligprisveksten i Norge og Oslo i 2021 var sterk gjennom første kvartal, for deretter å avta noe gjennom året. 2022 ser foreløpig ut til å følge en lignende trend, men med en potensielt enda svakere avslutning på året grunnet økte rentekostnader, ifølge Eiendomsspar.

  For de nærmeste årene forventes moderat boligprisutvikling i Oslo. Svakere økonomisk utvikling og stigende renter vil virke prisdempende, mens høy lønnsvekst og begrenset nybygging vil være prisstimulerende.

  «Eiendomsspar er solid og har en god finansiell - og likviditetssituasjon. Selskapet er derfor godt rustet, både til å håndtere svakere markedsforhold og høyere renter, og til å utnytte de muligheter som måtte by seg», heter det i rapporten.

  Eiendomsspar

   
  (Mill. k) Pr. 3.kv/2022 Pr. 3.kv/2021
  Leieinntekter 721,5 502,3
  Driftsresultat 510,2 592,9
  Resultat før skatt 1.454,3 593,8
  Resultat etter skatt 1.150 538,2