<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vil avvikle rederibeskatteordningen

Flertallet i skatteutvalget foreslår at rederiskatteordningen avvikles. Utvalget mener at en avvikling av ordningen vil føre til bedre ressursallokering i økonomien og vil trolig kunne gi noe økte skatteinntekter.

Publisert 19. des. 2022
Oppdatert 19. des. 2022
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 85 ord
ØKT SKATT FOR REDERNE:  Flertallet i skatteutvalget foreslår at rederiskatteordningen avvikles.  Bloomberg

En avvikling vil etter utvalgets mening også forenkle skattesystemet og redusere de administrative kostnadene. Subsidiært mener utvalget at rederiskatteordningen i større grad enn i dag begrenses til å omfatte sjøfart som er utsatt for konkurranse fra utenlandskeid virksomhet som ikke er underlagt normal beskatning i Norge eller i utlandet. Dersom rederiskatteordningen videreføres, foreslår utvalget uansett at satsene for tonnasjeskatten økes.

Utvalgsmedlem Bettina Banoun mener at det ikke er grunn til å avvikle rederiskatteordningen, og viser til at en avvikling heller ikke vil medføre noe særlig skatteproveny.