<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Rekordproduksjon for Aker BP - varsler store nedskrivninger

Aker BP produserer mer enn noen gang, men oljeprisfallet gjør at selskapet ser for seg store nedskrivninger og negativt resultat for kvartalet.

Publisert 24. apr. 2020
Oppdatert 24. apr. 2020
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 242 ord
STORAKSJONÆR: Kjell Inge Røkke i Aker BP. Foto: NTB Scanpix

Aker BP hadde en produksjon på 208.100 fat olje pr. dag i første kvartal dette året. Det er rekordhøyt, opplyser selskapet. Forklaringen er åpningen av Johan Sverdrup-feltet, som øker produksjonen betydelig. Til sammenligning produserte Aker BP 191.100 fat pr. dag i fjerde kvartal sist år. 

Det ble solgt et volum på 207.500 oljefat dagen netto, opp fra 184.500 i fjerde kvartal. 

Oljeprisen har stupt i 2020, og det rammer også Aker BP. Realisert pris pr. fat i første kvartal var 44,7 dollar pr. fat, ned fra 64,2 dollar pr. fat i fjerde kvartal i fjor.

Aker BP opplyser at de har et program for å sikre oljeprisens negative fall, også kalt hedging av oljeprisen. I første kvartal sikret dette en gevinst på rundt 80 millioner dollar, og 14 millioner av disse ble realisert. 

På grunn av fallet i oljeprisen venter Aker BP å ta nedskrivninger til både materielle og immaterielle eiendeler. Dette estimeres til 500-700 millioner dollar foreløpig, med en skattesats på 50-60 prosent. Det vil si rundt 5-7,5 milliarder norske kroner. Nedskrivingene vil ikke påvirke kontantstrømmen.

Den svake kronekursen reduserer produksjonskostnadene for Aker BP, men har negativ effekt på selskapets finansielle poster, og netto renteutgifter beregnes til rundt 150 millioner dollar for kvartalet.

På grunn av valutaeffekter og nedskrivninger, venter Aker BP et negativt resultat før skatt i kvartalet.

Hele kvartalsrapporten kommer 6. mai. Aker BP-aksjen har falt 46,40 prosent hittil i år.