<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fare for oljestreik – meklingen fortsetter utover dagen

Fristen løp ut ved midnatt, men partene i oljeoppgjøret fortsetter meklingen utover søndagen. Det er fortsatt fare for streik.

  Publisert 12. juni 2022 kl. 09.21
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 453 ord
  OVERTID: Riksmekler Mats Ruland. Foto: NTB

  I alt 845 oljearbeidere tas ut i streik dersom partene i meklingen om sokkelavtalen ikke blir enige.

  Meklingen pågår fortsatt, bekrefter Riksmekler Mats Ruland til NTB like før klokken 8.30.

  – Jeg vet ikke hvor lenge vi blir sittende, skriver Ruland i en tekstmelding.

  Meklingen startet fredag. De tre fagforbundene Safe, Lederne og Industri Energi forsøker å komme til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

  Stemningen ble beskrevet som god av forhandlerne fra Safe da meklingen tok til.

  – Vil det vise seg at vi ikke kommer til enighet innen fristen, blir det streik, sier nestleder Kai Morten Anda.

  Uenige om produksjon blir berørt

  Om det skjer, kan det få konsekvenser for produksjonen på flere berørte felt, mener Norsk olje og gass. I tillegg er det for tiden revisjonsstans på Vallhall fram til 24. juni.

  En streik vil kunne føre til at oppstarten må utsettes, hevder de.

  Lill-Heidi Bakkerud, forhandlingsleder for Industri Energi , mener imidlertid at streikeuttaket i utgangspunktet ikke vil ramme produksjonen på norsk sokkel.

  Vil ha økt kjøpekraft

  Etter to dager med forhandlinger i begynnelsen av mai konstaterte partene at det ikke lyktes dem å bli enige. Dermed bar det til mekling hos riksmekler Mats Ruland.

  – Vi møtes til mekling med mål om økt kjøpekraft for våre medlemmer og videreutvikling av tariffavtalene våre, sier Bakkerud.

  Reallønnsvekst ble trukket fram som en viktig brikke også av forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne etter at forhandlingene ble brutt.

  – Tilbudet var på nivå med frontfaget, men den estimerte prisveksten i inneværende år, og den historiske lønnsutviklingen for de sokkelansatte med blant annet reallønnsnedgang i fjor, tilsa at Lederne ikke kunne godta et tilbud som ikke medførte reallønnsvekst, sa han.

  Maner til moderasjon

  Frontfaget som ble avtalt tidligere i vår, danner grunnlaget for alle andre oppgjør i norsk arbeidsliv, påpeker motparten i Norsk olje og gass.

  – Derfor er det viktig å lande vårt oppgjør i tråd med frontfaget, slik at lønnsnivået i Norge ikke blir så høyt at det går utover bedriftene som eksporterer og konkurrerer internasjonalt, sier forhandlingsleder og direktør for arbeidsliv, Elisabeth Brattebø Fenne.

  Boring, forpleining og operatører

  De tre fagforbundene har varslet plassfratredelse for til sammen 845 medlemmer. De fordeler seg som følger:

  * 251 operatøransatte i Equinor som jobber på Njord A og Johan Sverdrup fase 2, samt medlemmer i Aker BP som arbeider på Valhall. (Industri Energi)

  * 46 medlemmer innen forpleining som jobber på tre boliginnretninger – Safe Boreas, Floatel Endurance og Floatel Superior. (Industri Energi)

  * 276 medlemmer på boring som arbeider på installasjonene Oseberg B, Oseberg C; Oseberg Sør, Oseberg Øst, Ringhorne og Kvitebjørn. (Industri Energi).

  * 40 operatøransatte tas ut fra Oseberg Sør og Oseberg Øst, samt Gudrun. (Safe)

  * 158 medlemmer på boring tas ut fra Oseberg-feltene, Ringhorne og Kvitebjørn, samt vikarer. (Safe)

  * 74 operatøransatte som jobber på Gurdrun, Oseberg sør og Oseberg øst. (Lederne).

  NTB