<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Slankere ordrebok og tap for Awilco Drilling

Awilco Drilling tapte 1 million dollar i tredje kvartal, samtidig som ordreboken krympet.

Publisert 07:15 24. nov. 2020
Oppdatert 16:17 24. nov. 2020
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 346 ord
TAPTE PENGER: Awilco Drilling gikk med underskudd i tredje kvartal.  Foto: Awilco Drilling

Awilco Drilling    fikk et resultat i tredje kvartal som var bortimot identisk med samme periode i fjor. 

Av driftsinnekter på 10,6 millioner dollar, satt riggselskapet igjen med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 1,7 millioner dollar og et resultat før skatt på minus 1 million dollar. 

Awilco Drilling eier to borerigger, hvorav den ene har ligget i opplag i lengre tid.  Selskapet opplyser at den operasjonelle oppetiden for den andre riggen var 100 prosent i tredje kvartal. 

Ved utgangen av kvartalet hadde denne en ordrebok på rundt 15,2 millioner dollar, en nedgang fra 19,4 millioner dollar i andre kvartal.

Kutter kostnader

Awilco Drilling har også hatt to rigger under bygging ved Keppel FELS i Singapore.

I midten av juni i år ble byggekontrakten for den første av de to, «Nordic Winter», terminert.

I forrige måned ble det i tillegg kjent at det andre nybygget, «Nordic Spring», vil bli betydelig forsinket fra verftet.

Termineringen og den forsinkede leveringen gjorde at Awilco Drilling varslet at det ville gå bredt ut og se på alle typer tiltak for å få ned kostnadene. Dette innebærer nedbemanninger.

Kan utsette

Det gjenstår betalinger for til sammen 382,3 millioner dollar på «Nordic Spring», som opprinnelig skal leveres i mars 2022.

Neste delbetaling til Keppel FELS er på rundt 42 millioner dollar i mars. Dette vil bli finansiert i en kombinasjon av ny egenkapital og gjeld.

Awilco Drilling har også mulighet til å utsette leveringen av riggen, og dermed også delbetalingene, med inntil ett år. Riggselskapet vil ta en beslutning om dette senere.

Samtidig har Awilco Drilling krevd tilbakebetalt 54,7 millioner dollar pluss renter fra verftet for den første riggen. Dette er Keppel FELS ikke enig i, som i stedet beskylder Awilco Drilling for manglende betaling.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Awilco Drilling en kontantbeholdning på 16 millioner dollar. 

Awilco Drilling

(Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19
Driftsinntekter 10,6 10,3
Driftsresultat –0,8 –0,4
Resultat før skatt –1,0 –0,7
Resultat etter skatt –1,0 –0,9

Awilco Drilling

  • Boreentreprenør som driver de halv nedsenkbare boreriggene «WilPhoenix» og «WilHunter». 
  • Har i tillegg hatt to rigger under bygging, hvorav den ene byggekontrakten er terminert. 
  • Selskapet er registrert i England og Wales, men har hovedkontor i Aberdeen, Skottland. 
  • Største aksjonær er Awilhelmsen, som eies av Arne Wilhelmsen med familie.