<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Prosafe må ut med 465 mill. i rettsstrid med Westcon

Prosafe må ut med til sammen 465 millioner kroner i striden med Westcon. Prosafes styreleder Glen Rødland er overrasket: - Dagens dom snur saken 180 grader.

  Publisert 15. apr. 2021 kl. 09.56
  Oppdatert 15. apr. 2021 klokken 15.59
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 596 ord
  STRIDENS KJERNE: Støttefartøyet «Safe Scandinavia» gjennomgikk en omfattende og kostbar konverteringsjobb på Westcon. Partene har stått langt fra hverandre i synet på hvem som må bære ansvaret for de betydelige overskridelsene. Nå har lagmannsretten avgjort saken. Foto: Prosafe

  En langvarig krangel mellom boligriggselskapet Prosafe og verftsgruppen Westcon Yards om en betydelig kostnadsoverskridelse er nå avgjort i Gulating lagmannsrett.

  Der er Prosafe dømt til å betale 302,5 millioner kroner til Westcon, ifølge dommen.

  Med tillegg av sakskostnader og renter må imidlertid Prosafe ut med til sammen hele 465 millioner kroner.

  Dette er det motsatte av det Stavanger Tingrett kom frem til i 2018. Da ble Westcon dømt til å betale Prosafe 344 millioner kroner pluss renter.

  - Dette var en overraskende og meget skuffende dom fra lagmannsretten. I tingretten vant Prosafe fullstendig i 2018. Dagens dom snur saken 180 grader og Westcon vinner fullstendig. Jeg vil gjerne lese dommen mer nøye før jeg eventuelt kommenter den ytterligere, sier styreleder Glen Rødland i Prosafe til Finansavisen.

  OVERRASKET: Styreleder Glen Ole Rødland i Prosafe. Foto: Iván Kverme

  Prosafe anser muligheten for en anke til å være begrenset, opplyser riggselskapet i en børsmelding.

  Westcon-ledelsen er på sin side tilfreds med å ha nådd frem med sitt syn.

  - Det viser at det var riktig å anke tingrettens beslutning, sier Westcon-sjef Øystein Matre i en pressemelding fra verftet. 

  Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer før dommen er studert nærmere.

  Kostbar ombygging

  Stridens kjerne er ombyggingen av boligriggen «Safe Scandinavia», som ble forsinket og langt dyrere enn antatt.

  Prosafe mente kostnadsoverskridelsene skyldtes ombyggings- og prosjekteringsfeil fra verftet, retting av verftets egne feil, timebetaling for pauser som de verftsansatte hadde hatt og andre kostnader som ikke vedrørte riggselskapet. Selskapet har ment at sluttregningen for prosjektet måtte settes ned.

  Westcon hevdet på sin side at det ikke krevde mer enn det skulle, og avviste at det var tatt betalt for feil verftet selv hadde gjort.

  Lagmannsretten er i sin dom enstemmig kommet til at det ikke var grunnlag for å sette ned sluttregningen for Prosafe.

  «Kostnadsveksten skyldtes forhold byggherren (Prosafe, red.anm) måtte bære risikoen for, blant annet tilgjengelig byggetid, betydelig volumvekst og forsinket prosjektering. Etter konkret avtaletolking ble det også lagt til grunn at vederlaget var beregnet korrekt, slik at verftet hadde krav på å få betalt i tråd med sluttfakturaen,» skriver Gulating Lagmannsrett i dommen.

  Prosafe hadde i retten fremsatt tilbakebetalingskrav på 300 millioner kroner og erstatningskrav på 213 millioner kroner. Reelt sett beløp dermed tvistesummen seg til rundt 800 millioner kroner med tillegg av renter.

  Ankeforhandlingen strakk seg over 42 dager fra 31. august til 24. november. Retten ble presentert for et dokumentomfang på nærmere 60.000 sider, noe som ifølge dommerne, med lagmann Hanne Sophie Greve i spissen, bidro til at saken bevismessig sto i en vesentlig annen stilling for lagmannsretten enn for tingretten. Der begrenset dokumentmengden seg til en sjettedel av dette.

  Milliardombygging

  Det var sommeren 2014 at Prosafe skrev under en avtale med Statoil om å leie ut boligriggen som et støttefartøy for boreoperasjoner på Oseberg-feltet. Det innebar en ombygging, som selskapet ventet at ville koste i underkant av 600 millioner kroner.

  Etter at Westcon hadde gjennomført en prosjektstudie ble partene imidlertid enige om at ombyggingen ville beløpe seg til 1,1 milliarder kroner. I tillegg kom tilleggsordrer fra Prosafe, som retten anslo til 250 millioner kroner.

  Regningen ble derimot på 1,8 milliarder kroner, noe Prosafe motvillig betalte.

  Westcon krevde ytterligere 300 millioner kroner, men det ville ikke riggselskapet betale. I stedet krevde Prosafe å få nedsatt regningen med vel 600 millioner kroner, hvilket innebar tilbakebetaling av cirka 300 millioner, i tillegg til forsinkelseskompensasjon.

  Dermed gikk Westcon rettens vei, men det var Prosafe som fikk innfridd kravene sine i Stavanger Tingrett.

  Denne dommen ble imidlertid anket av både Westcon og Prosafe, og behandlingen i Gulating Lagmannsrett startet i fjor høst.

  For Westcon har saken vært svært viktig. Finansavisen har tidligere skrevet at over halvparten av egenkapitalen i verftsgruppen kunne ryke dersom lagmannsretten opprettholdt tingrettens dom.