<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

PGS venter gradvis bedring i seismikk

PGS venter en gradvis økt etterspørsel etter seismikk.

Publisert 22. apr. 2021 kl. 08.04
Oppdatert 22. apr. 2021 klokken 09.13
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 497 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS. Foto: Foto: Iván Kverme

 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl.9.00

Seismikkmarkedet preges ennå av at olje- og oljeservicesektoren har vært nede i en bølgedal, og PGS tapte penger også i første kvartal. 

Det er likevel små tegn til bedring, og PGS ser fortsatt for seg at etterspørselen etter seismikk vil øke gradvis utover i året.

Bakgrunnen er en høyere oljepris, gjeninnhentingen i verdensøkonomien etter covid-19 og at utsatte prosjekter etter hvert settes i gang igjen.

Det er også færre aktive seismikkskip i markedet, noe som ventes å bidra positivt.

- En generell økning i etterspørselen, kombinert med at utsatte prosjekter i 2020 kommer tilbake i markedet, gir støtte til en positiv utvikling i ordreboken, sier PGS-sjef Rune Olav Pedersen i kvartalsrapporten.

PGS har en flåte på 11 seismikkskip. Selskapet hadde fem skip i operasjon i første kvartal med en flåteutnyttelse på 89 prosent, men vil øke til seks skip i andre og tredje kvartal. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en ordrebok på 237 millioner dollar, opp fra 202 millioner i forgående kvartal. Selskapet er mer eller mindre fullbooket i andre og tredje kvartal, og ser nå på booking for fjerde kvartal og første kvartal neste år.

- Det er godt å se at vi allerede nå kan fokusere på neste vinter, sa Pedersen på en presentasjon torsdag.

- Med nåværende booking-situasjon og økt aktivitetsnivå, er vårt syn fortsatt at inntektene vil bedre seg i 2021, med en lavere kostnadsbase enn i 2020, sier Pedersen.

Som ventet

 Regnskapstallene var for øvrig langt på vei kjent, og som ventet av analytikerne, ettersom PGS kom med en markedsoppdatering i forrige uke.

PGS hadde inntekter på 132 millioner dollar, ned fra 173 millioner i fjerde kvartal og 168 millioner dollar i første kvartal i fjor.

Av dette stod multiklientseismikk (innhenting av seismikk som ikke er for en spesifikk kunde) for 95,5 millioner dollar, med en pre-funding (forhåndsbetaling) på 107 prosent.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 84 millioner kroner, mens resultatet før skatt ble -36 millioner, på linje med det analytikerne ventet.

Samtidig hadde selskapet en positiv kontantstrøm fra driften på 87 millioner dollar.

Av de totale inntektene, var 50 millioner knyttet til salg fra selskapets eksisterende seismikkbiliotek ("late sales"). Etter forrige ukes markedsoppdatering var det dette som overrasket analytikerne mest, noe som bidro til å sende PGS-aksjen opp.

- Multiklientsalget var oppmuntrende, og med inntekter nær 50 millioner dollar har vi fått en god start på året, sier Pedersen i kvartalsrapporten.

Omfattende tiltak

Som et svar på et utfordrende 2020 kuttet selskapet i fjor kostnadene med mer enn 200 millioner dollar ved å legge skip i opplag, nedskalere organisasjonen, reforhandle avtaler og andre tiltak.

Selskapet har også forhandlet frem en foreløpig løsning på den høye gjelden. Planen, som ble lagt frem i oktober i fjor, medfører at gjeldsforfallene skyves til 2022 og senere. Planen ble sanksjonert i det britiske rettssystemet i slutten av januar i år.

PGS

(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter132,2168,3
Driftsresultat-13,980,5
Resultat før skatt-35,9-115,3
Resultat etter skatt-39,1-117,5

PGS

  • Seismikkselskap med hovedkontor på Lilleaker i Oslo. 
  • Har en flåte på 11 seismikkskip, hvorav selskapet eier de fleste selv. 
  • Konsernsjef er Rune Olav Pedersen. 
  • Notert på Oslo Børs. 
  • De største aksjonærene amerikanske fond.