<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Har fått opp farten

Tor Olav Trøims riggselskap har økt ordreboken med 4,7 milliarder kroner hittil i 2021, og venter fire nye rigger i arbeid før nyttår. 

  Publisert 31. aug. 2021 kl. 07.38
  Oppdatert 31. aug. 2021 klokken 10.32
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 316 ord
  HAR LAGT FREM TALL: Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling. Foto: Eivind Yggeseth

   

  Rapporten for Borr Drilling i andre kvartal gjenspeiler et riggmarked i bedring. Topplinjen kom inn på 54,8 millioner dollar, og steg dermed 13 prosent fra kvartalet før.

  Mesteparten av topplinjeveksten (4,4 millioner dollar) stammer fra selskapets joint ventures (JV) i Mexico, mens resten er vekst i dagrate-inntekter.

  Justert for engangseffekter er minus 10,7 millioner dollar snudd til pluss 3,7 millioner dollar.

  Ordreboken eser ut

  – Vi har en stødig forbedring av driften gjennom andre kvartal, med 13 rigger i arbeid ved utgangen av kvartalet. Etter betydelige kontraktstildelinger hittil i år, har vi lagt inntekter på rundt 542 millioner dollar til ordreboken. Vi har ytterligere ti rigger i flåten vår som kan bli sysselsatt i et bedre marked, og ytterligere fem rigger som fortsatt skal leveres fra Keppel FELS-verftet, sier Borr Drilling-sjef Patrick Schorn i en kommentar.

  De 28 nye kontraktene, forlengelsene, utøvde opsjonene og intensjonsavtalene landet så langt i 2021 omfatter potensielt 6.398 arbeidsdager, eksklusive ikke-utøvde opsjoner.

  Basert på pågående samtaler som ventes konkludert i løpet av de kommende ukene, ser Schorn for seg at 17 rigger er i arbeid og genererer inntekter innen årsslutt.

  Øyner Mexico-bedring

  Borr Drilling inngikk i juni en intensjonsavtale om å selge sine andeler i JV-er med integrerte brønntjenester (IWS) for å strømlinjeforme Mexico-virksomheten. Denne transaksjonen ble fullført i august, og frigjorde 26,5 millioner dollar i netto kontanter.

  «Grunnet et betydelig oppsving i bidragene fra Pemex gjennom 2021, kombinert med den nye ordningen hvor vi bare deltar i JV-er som yter boretjenester, venter vi økt regularitet i kontantutbetalingene fra våre JV-er i Mexico», skriver selskapet i rapporten.

  Så langt i år har Borr Drilling mottatt 42,4 millioner dollar fra sin Mexico-virksomhet.

  Rapporten her.

  Borr Drilling

   
  (Mill. USD) 2. kv./21 1. kv./21
  Driftsinntekter 54,8 48,4
  Justert EBITDA 3,7 (10,7)
  Resultat etter skatt –59,9 –54,4

  Borr Drilling

   
  • Riggselskap etablert av Tor Olav Trøim høsten 2016. 
  • Har en flåte på oppjekkbare borerigger, i tillegg til rigger i bestilling hos verftet Keppel FELS. 
  • Er notert på Oslo Børs. 
  • Blant de største aksjonærene er Schlumberger og Trøim selv.