<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

DOF trenger mer tid

DOF Subsea ber sine långivere om å forlenge stillstandsavtalen ut september.

  Publisert 12. apr. 2022 kl. 20.22
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 278 ord
  FORHANDLER VIDERE: DOF-sjefen Mons S. Aase er ennå ikke i mål med en løsning og trenger mer tid på prosessen som pågår med långiverne. Foto: Iván Kverme

  DOF

  I lang tid har DOF Subsea forhandlet med kreditorene om restrukturering av gjeldsforpliktelser på 18 milliarder kroner.

  Den nåværende stillstandsavtalen rederiet har med obligasjonseierne og de sikrede långiverne er forlenget flere ganger og utløper nå i slutten av måneden.

  Det Austevoll-baserte selskapet karakteriserer dialogen med långiverne som konstruktiv og opplyser at det er gjort fremskritt i forhandlingene. Fortsatt gjenstår det imidlertid en del hindre og utfallet av restruktureringsprosessen er derfor stadig usikkert.

  Avklaring til høsten?

  DOF Subsea ber nå obligasjonseierne om en ytterligere forlengelse av stillstandsavtalen, i første omgang ut mai, men med mulighet for å videreføre ordningen frem til utgangen av september. 

  Nordic Trustee, som ivaretar obligasjonseiernes interesser, innkaller til et møte fredag 29. april for å behandle denne anmodningen.

  Samtidig gjøres det oppmerksom på at de sikrede långiverne - bankene - vil motta en tilsvarende forespørsel.

  Hensikten er å skaffe ro til å fortsette forhandlingene om en varig løsning og at selskapet slipper å betale renter og avdrag så lenge disse drøftelsene pågår. 

  «Utfordrende»

  «Det er utfordrende for gruppen å operere i omgivelser med korte stillstandsavtaler. Dersom en robust, langsiktig finansieringsløsning ikke oppnås, vil ikke gruppen fortsette som et «going concern», noe som igjen vil resultere i ytterligere nedskrivninger av gruppens eiendeler». Det opplyste selskapet i kvartalsrapporten som ble offentliggjort i slutten av februar.

  Løsningen som diskuteres med långiverne inkluderer omgjøring av deler av gjelden til egenkapital. Selskapet har tidligere gjort oppmerksom på at dette kan få betydelig negativ effekt for dagens aksjonærer.

  Meglerhusene ABG Sundal Collier og Pareto Securities er DOFs finansielle rådgivere i forhandlingene med långiverne.

  Ved 14-tiden tirsdag ble DOF-aksjen omsatt for 1,11 kroner, ned 4 prosent. Det gir rederiet en børsverdi på 351 millioner kroner. Det siste året har kursen variert mellom 0,46 og 2,20 kroner.