<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Eidesvik ser lyst på fremtiden

Eidesvik Offshore venter «bærekraftige» rater for forsyningsskipene i år og økt etterspørsel etter subsea-skip i flere år fremover.

Publisert 20. mai 2022 kl. 17.52
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 423 ord
BLIR SOLGT: Konstruksjonsskipet Viking Neptun selges i løpet av året, og vil styrke egenkapitalen og likviditeten i Eidesvik Offshore betydelig.  FOTO: Wikimedia Commons

Eidesvik Offshore tapte penger i første kvartal, men er optimistisk til utsiktene i offshoremarkedet.

Bømlo-rederiet opplevde en oppgang i spotratene i markedet for plattform forsyningskip (PSV) i kvartalet, men peker samtidig på at ratene er volatile. Det ble gjort mange terminkontrakter, men rederiet tror den travleste termin-aktiviteten kan være over for i år ettersom befrakterne startet tidlig med å sikre seg tonnasje.

Eidesvik Offshore holder fast på at den underliggende etterspørselen etter PSV-er vil støtte opp under «bærekraftige rater» gjennom året, og er fortsatt optimistisk til utsiktene for store, miljøvennlige PSV-er i Nordsjøen.

Økt etterspørsel etter subsea-skip

Trenden med stigende utnyttelse og rater i subsea-markedet fortsatte i første kvartal, ifølge Eidesvik Offshore, ettersom aktiviteten økte både i olje- og gassmarkedet og markedet for offshore vind.

I årene som kommer er det ventet en knapphet på tilgjengelige subsea-skip som følge av en økning i installasjon av offshore vindturbiner, og Eidesvik Offshore venter at installasjon av stadig flere flytende vindturbiner offshore vil bidra ytterligere til denne utfordringen.

«Utsiktene for dette segmentet er fortsatt positive, og vi venter at aktiviteten og etterspørselen etter etter skip vil øke de kommende årene,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Selger skip

Eidesvik Offshore hadde inntekter på 109 millioner kroner i første kvartal i år, noe som er på linje med tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt imidlertid til 5,4 millioner kroner, fra 13,7 millioner.

Kontantstrømmen fra driften var positiv med 3 millioner kroner.

Eidesvik opererer en flåte på 16 offshoreskip, hvorav åtte plattform forsyningsskip (PSV) og fire subsea-/konstruksjonsskip.

Ved utgangen av første kvartal hadde rederiet en netto rentebærende gjeld på 1,8 milliarder kroner. I fjor høst inngikk det en refinansieringsavtale med kreditorene som betyr reduserte avdragsbetalinger og ingen store gjeldsforfall før i 2023.

I januar i år inngikk rederiet en avtale om å selge konstruksjonsskipet Viking Neptun, og etter planen vil salget bli gjennomført i fjerde kvartal. Basert på salgsavtalen ble tidligere nedskrivninger på 221 millioner kroner reversert i Eidesvik Offshores regnskap for fjerde kvartal i fjor. Samtidig har selskapet tidligere oppgitt at det venter å bokføre en salgsgevinst på 150 millioner kroner når salget er fullført.

FIKSER BALANSEN I LØPET AV ÅRET: Konsernsjef Gitte Gard Talmo i Eidesvik Offshore. FOTO: EIDESVIK OFFSHORE

– Dette vil fikse hele balansen, sa konsernsjef Gitte Gard Talmo i Eidesvik Offshore til Finansavisen da salget ble kjent.

Eidesvik Offshore opplyser i kvartalsrapporten at salget vil styrke egenkapitalen og likviditeten betydelig.

Ved utgangen av kvartalet hadde Eidesvik Offshore en bokført egenkapital på 512 millioner, tilsvarende en egenkapitalandel på 19 prosent, opp fra 14 prosent et år tidligere. Kontantbeholdningen var på 203 millioner kroner.

Eidesvik Offshore

(Mill. kr)

1.kv/22

1.kv/21

Driftsinntekter

109,1

109,6

Driftsresultat

−29,4

−74,3

Resultat før skatt

−9,6

−96,4

Resultat etter skatt

−9,6

−96,4