<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fredriksen-selskap vil trenge penger for å betjene lån

Northern Ocean har ingen rigger i drift. Selskapet vil ha behov for lån eller egenkapital det neste året for å finansiere arbeidskapital og eksisterende låneforpliktelser. 

Publisert 27. mai 2022 kl. 09.13
Oppdatert 27. mai 2022 klokken 13.52
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 223 ord
I OPPLAG: Begge Northern Oceans rigger ligger ved Hanøytangen og venter på oppdrag.  FOTO: Northern Ocean

 

I januar hentet John Fredriksens riggselskap Northern Ocean 20 millioner dollar i en rettet emisjon.

I kvartalsrapporten som selskapet la frem fredag, opplyser Northern Ocean at det i løpet av de neste 12 månedene vil være avhengig av ytterligere lån eller egenkapital for å finansiere de eksisterende låneforpliktelsene og arbeidskapital.

Selskapet eier de to boreriggene West Mira og West Bollsta, som begge kan operere i værharde områder (harsh environment), som i Nordsjøen. 

Etter at sistnevnte fullførte sin borekampanje for Lundin i mars, ligger nå begge riggene i varmt opplag ved Hanøytangen i påvente av nye oppdrag. Seadrill hadde driftsansvaret for riggene, men dette er nå overtatt av Odfjell Drilling. 

«Selskapet ser en styrking av riggmarkedet, særlig for ultradypvanns-segmentet. I år vil det imidlertid være dempet i segmentet for værharde områder til tross for økt interesse for værharde enheter internasjonalt. Viktige makroindikatorer og dagens anbudssituasjon reflekterer at 2023 og videre fremover vil bli ganske aktivt. Det er økende etterspørsel  etter moderne og avanserte rigger som kan oppnå høy effektivitet og gjennomføre miljøvennlige operasjoner. Moderne Tier 1-rigger, som West Bollsta og West Mira, egner seg godt for å møte disse kravene,» skriver selskapet i kvartalsrapporten fredag.

Northern Ocean hadde inntekter på 10 millioner dollar i årets første kvartal, et negativt driftsresultat på 8,5 millioner dollar og et negativt resultat før skatt på 14 millioner.

Northern Ocean

(Mill. USD) 1.kv/22 1.kv/21
Driftsinntekter 10,1 26,7
Driftsresultat −8,5 −6,1
Resultat før skatt −14,2 −11,1
Resultat etter skatt −14,2 −11,3