<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Valutatap sendte DOF i milliardminus

Urealiserte tap på valuta gjorde at DOF fikk et underskudd på 1,3 milliarder kroner i andre kvartal. Rederiet hadde samtidig en svært sterk ordreinngang.

Publisert 25. aug. 2022
Oppdatert 25. aug. 2022
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 423 ord
VALUTATAP ØDELA RESULTATET: DOF-sjef Mons Aase kunne vise til god drift i andre kvartal, men valutatap ødela bunnlinjen. FOTO: Iván Kverme

DOF

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Det Helge Møgster-dominerte offshorerederiet DOF hadde inntekter på 2.510 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 2.003 millioner i samme periode i fjor, ifølge kvartalsrapporten som ble publisert torsdag. Tallene er basert på selskapets egen management-rapportering.

Driftsresultatet før av– og nedskrivninger (EBITDA) beløp seg til 848 millioner kroner, noe som er en god forbedring fra året før da det ble 680 millioner.

DOF hadde også et positivt driftsresultat på over en halv milliard kroner, etter at det ikke gjorde nedskrivninger i kvartalet.

Urealiserte valutatap på 1.502 millioner kroner gjorde imidlertid til at rederiet fikk et resultat etter skatt på -1.313 millioner kroner.

Sterk ordreinngang

DOF opererer en flåte på 55 offshoreskip, hvorav det eier 47 selv. I andre kvartal steg flåteutnyttelsen til 85 prosent, fra 82 prosent i foregående kvartal og 80 prosent et år tidligere. Ingen av skipene som rederiet eier selv lå i opplag i kvartalet.

Selskapet peker på god gjennomføring i subseasegmentet, særlig i Brasil og Atlanteren, samtidig som det har vært økt aktivitet i markedet for offshoreskip i Nordsjøen.

Selskapet kunne vise til en sterk ordreinngang på 4,5 milliarder kroner i andre kvartal. Til sammenligning hadde selskapet en ordreinngang på 1,3 milliarder i første kvartal.

Ved utgangen av andre kvartal hadde rederiet en samlet ordrebok på 19 milliarder, opp fra 14,6 milliarder kroner i kvartalet før.

Etter kvartalets slutt har selskapet fortsatt å ta kontrakter. Blant annet sikret DOF seg tidligere denne uken langsiktige kontrakter med Petrobras for tre av sine konstruksjonsstøtteskip i Brasil. Samlet kontraktsverdi er over 253 millioner dollar, noe som tilsvarer nesten 2,5 milliarder kroner.

Snart i mål med restrukturering

Siden før covid 19-pandemien har DOF forhandlet med kreditorene om en langsiktig løsning for å kunne betjene gjelden.

Mot slutten av juni ble det enighet med en majoritet av kreditorene om en løsning som ventes å bli implementert innen utgangen av oktober. Denne må imidlertid først godkjennes av DOF-aksjonærene i en generalforsamling og av obligasjonseierne i DOF Subsea. 

Løsningen innebærer blant annet at gjeld for 5,7 milliarder kroner blir omgjort til egenkapital. Å hente inn ny egenkapital er derimot ikke en del av planen.

Når restruktureringen er gjennomført vil dagens DOF-aksjonærer bare blir sittende igjen med 4 prosent av aksjene i DOF, mens obligasjonseiere vil sitte med 53,3 prosent og andre gjeldseiere vil ha en eierandel på 42,7 prosent.

DOF vil da ha en gjeld på 13 milliarder kroner. Finansdirektør Hilde Drønen har tidligere uttalt at rentekostnadene med den nye restruktureringsavtalen bli redusert fra rundt 1,1 milliarder kroner til mellom 500 og 600 millioner.

DOF

(Mill. kr)* 2.kv/22 2.kv/21
Driftsinntekter 2510 2003
Driftsresultat 501 148
Resultat før skatt -1.267 730
Resultat etter skatt -1.313 502
* Basert på selskapets management-rapportering