<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kontrakt, emisjon og røde tall for Fredriksen-rigger

Northern Ocean-riggen Deepsea Bollsta skal jobbe for Shell. Selskapet henter penger for å finansiere reaktiveringen, og har også lagt frem røde tall.

Publisert 17:06 25. aug. 2022
Oppdatert 17:40 25. aug. 2022
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 262 ord
FIKK KONTRAKT: Northern Ocean-riggen Deepsea Bollsta. Foto: Northern Ocean

 

Northern Ocean-riggen Deepsea Bollsta er tildelt kontrakt av Shell Upstream Namibia, går det frem av en børsmelding torsdag.

12-månederskontrakten med forventet oppstart medio fjerde kvartal 2022 estimeres å øke ordrereserven med 124 millioner dollar, eksklusive opsjonen på seks måneder.

Varsler emisjon

For å finansiere reaktiveringskostnadene, arbeidskapitalen og andre generelle selskapsformål, har selskapet hyret inn Fearnley Securities, Danske Bank, DNB Markets, SEB og SpareBank 1 Markets som rådgivere for en rettet emisjon med bruttoproveny på rundt 40 millioner dollar.

Odfjell Drilling, som forvalter riggen, har startet reaktiverings- og mobiliseringsarbeidet for at riggen skal være i stand til å møte kontraktsforpliktelsene. 

Største aksjonær Hemen Holding har ifølge meldingen uttrykt sin intensjon om å tegne aksjer i emisjonen for å forsvare sin eierandel på rundt 39 prosent.

Legger frem røde tall

I en separat børsmelding torsdag har Northern Ocean også lagt frem rapporten for andre kvartal.

Driftsresultatet ble negativt med 21,9 millioner dollar etter minimale inntekter. I samme periode i fjor gikk selskapet 22,7 millioner dollar i minus på driften etter inntekter på 12,5 millioner dollar.

Resultatet før skatt ble minus 29,0 millioner dollar, mot et underskudd på 28,1 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor.

Trenger mer penger inn

Kontraktsinntektene endte på null ettersom begge selskapets rigger – Deepsea Bollsta og Deepsea Mira – lå i varmt opplag utenfor Bergen gjennom kvartalet.

Selskapet understreker i dagens rapport at det stadig er avhengig av lån og/eller emisjoner for å møte sine kontantstrømforpliktelser de neste 12 månedene – og for reaktivering av den andre ledige riggen.

Northern Ocean forventer å «treffe forsvarlige beslutninger når det gjelder Deepsea Mira og fremtidig, potensiell kontraktsaktivitet.»

Northern Ocean

(Mill. USD) 2. kv./22 2. kv./21
Driftsinntekter 0,4 12,5
Driftsresultat -21,9 -22,7
Resultat før skatt -29,0 -28,1
Resultat etter skatt -29,1 -25,2