<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Emisjon for Fredriksen-rigger betydelig overtegnet

Northern Ocean hadde ingen problemer med å fulltegne emisjonen som skal finansiere reaktiveringen av riggen Deepsea Bollsta.

Publisert 26. aug. 2022 kl. 06.45
Oppdatert 26. aug. 2022 klokken 13.31
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 277 ord
FIKK NY JOBB: Deepsea Bollsta. Foto: Seadrill

 

Torsdag kunngjorde Northern Ocean at riggen Deepsea Bollsta, som lå i varmt opplag utenfor Bergen gjennom andre kvartal, var tildelt en kontrakt av Shell Upstream Namibia.

For å finansiere reaktiveringskostnadene, arbeidskapitalen og andre generelle selskapsformål, varslet selskapet samtidig en rettet emisjon på rundt 40 millioner dollar.

Sent torsdag kveld kunne Northern Ocean bekrefte at nærmere 30,8 millioner aksjer utstedes til kurs 12,60 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på rundt 40 millioner dollar (388 millioner kroner).

Ifølge en melding fra selskapet var emisjonen betydelig overtegnet.

Fredriksen er med

Største aksjonær Hemen Holding uttrykte i forkant av emisjonen at han ville tegne aksjer i emisjonen for å forsvare sin eierandel på rundt 39 prosent.

12-månederskontrakten som Deepsea Bollstad nå er tildelt, har en forventet oppstart i midten av fjerde kvartal og estimeres å øke ordrereserven med 124 millioner dollar. I tillegg kommer en opsjon på seks måneder.

Røde tall

Torsdag kveld la Northern Ocean også frem rapporten for andre kvartal.

Den viser at driftsresultatet ble negativt med 21,9 millioner dollar, etter minimale inntekter. I samme periode i fjor gikk selskapet 22,7 millioner dollar i minus på driften etter inntekter på 12,5 millioner dollar.

Resultatet før skatt ble minus 29,0 millioner dollar, mot et underskudd på 28,1 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor.

Trenger mer penger inn

Kontraktsinntektene endte på null ettersom begge selskapets rigger – Deepsea Bollsta og Deepsea Mira – lå i varmt opplag utenfor Bergen gjennom kvartalet.

Selskapet understreker i rapporten at det stadig er avhengig av lån og/eller emisjoner for å møte sine kontantstrømforpliktelser de neste 12 månedene – og for reaktivering av den andre ledige riggen.

Northern Ocean forventer å «treffe forsvarlige beslutninger når det gjelder Deepsea Mira og fremtidig, potensiell kontraktsaktivitet.»

Northern Ocean

(Mill. USD) 2. kv./22 2. kv./21
Driftsinntekter 0,4 12,5
Driftsresultat -21,9 -22,7
Resultat før skatt -29,0 -28,1
Resultat etter skatt -29,1 -25,2