<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Pumpene har gått varme

Til tross for en negativ egenkapital på 100 millioner kroner i Bass Invest Holding er Erland P. Bassøe mer optimistisk enn på lenge.

Publisert 14:54 7. okt. 2022
Oppdatert 09:08 11. okt. 2022
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 890 ord
KRAFTIG FALL I VERDENS RIGGFLÅTE: - Siden 2015 er riggflåten redusert med 329 enheter, enten fordi borefartøyene er hugget opp eller bygget om til andre formål, og teller i dag 711 enheter, sier Erland P. Bassøe. Foto: Ivan Kverme

– Det har jo ikke akkurat vært gull i offshoremarkedet de siste åtte årene, men nå kommer det virkelig. Vi er gått fra «death zone» til «born again», sier riggmegler, investor og seriegründer Bassøe til Finansavisen.

Han påpeker at bankgjelden utgjør i underkant av 30 millioner kroner av den samlede kortsiktige gjelden på 120 millioner. Resten er gjeld til ham selv og andre av Bassøes egne selskaper.

Optimismen skyldes ikke minst den halvt nedsenkbare tenderriggen «Atlantica Delta» som ble kjøpt til konkursprising for litt over ett år siden – 2,5 millioner dollar, mens det i sin tid kostet nær 300 millioner dollar å ferdigstille riggen.

– «Atlantica Delta» blir en fantastisk sak. Og det gjør også analyseselskapet Esgian, sier han.

STOR KAPASITET: «Atlantica Delta» kan bistå med boreoperasjoner ned til 30.000 fot og har lugarplass til et mannskap på 170 personer. FOTO: ATLANTICA TENDER DRILLING LTD.

Fra 30 til 90 prosent

Tenderrigger bistår med boring på felt som allerede er i drift. De er utrustet med full borepakke, men boringen skjer ved at borepakken løftes ombord på selve produksjonsplattformen og gjør borejobben derfra.

– Utnyttelsen av rigger i denne nisjen har gått fra under 30 prosent til over 90 prosent i løpet av året. Det finnes bare en ledig rigg i tillegg til «Atlantica Delta» i dette markedet, sier Bassøe.

Dagratene rapporteres nå å ligge opp mot 150.000 dollar, mens driftskostnadene for boring offshore Vest-Afrika er cirka 60.000 dollar.

– Det er flere som etterspør denne typen rigger, noe som har ført til at ratene er mer enn doblet. Verdien har steget betydelig, og selv om dette markedet er en nisje er det også interessenter som vil kjøpe riggen. Det finnes dessuten flere kontraktsmuligheter, sier Bassøe.

Bass Invest Holding har rettigheter til 10 prosent av aksjene i eierselskapet ATDL for 7,8 millioner kroner.

Med på spleiselaget som sto bak kjøpet er blant andre Harald Moræus-Hanssen, Arne Blystad, Ketil Sandhaug, Jon Chr. Syvertsen, Tom Henning Slethei, Glen Rødland og Christoffer Paus.

– Vant med opp- og nedturer

– Det kan vel sies at skuta har ligget tungt i vannet og pumpene har gått varme, men når mindre vann etterhvert kommer inn enn du pumper ut så holder den seg flytende. Vi har vært i riggbransjen siden begynnelsen av 80-tallet og er vant med opp- og nedturer, sier Bassøe.

– Men denne gangen ble det ekstra tøft på grunn av covid. Riggbransjen fikk seg et kraftig dytt på allerede vaklende føtter etter flere år med svake oljepriser.

– I dag spås riggbransjen å gå inn i en lengre supersyklus som følge av underinvesteringer og energikrisen vi står mitt oppe i. Energiovergangen skjer, og bra er det, men idealismen har fått preg av realisme og olje og gass vil være en del av skiftet i noen tiår fremover.

– Mange olje- og gassselskaper er allerede integrert i bærekraftige aktiviteter. Kompetansen som finnes innen vår industri vil med tiden få stor innflytelse på utviklingen av slike prosjekter, som for eksempel innen havvind.

– Riggmarkedet har fått en ny start og motivasjonen er høy med bidraget for energisikkerhet. Det er mye å ta igjen. Siden 2015 er riggflåten redusert med 329 enheter, enten fordi borefartøyene er hugget opp eller bygget om til andre formål, og riggflåten er i dag på 711 enheter.

Ratene doblet

– 50 prosent av flåten er eldre enn 10 år. Rett under 30 prosent er eldre enn 20 år, og mange av dem skal skrapes. Etter åtte år med underinvesteringer trenger markedet rigger. Rundt 70 prosent av alle boreskip og oppjekkbare rigger og 55 prosent av semiene - de halvt nedsenkbare riggene - er allerede i arbeid. Trekker man fra gamle rigger som neppe kommer tilbake i markedet er prosenten betydelig høyere.

– 33 rigger er på skipsverft og kan settes inn i markedet det neste året. Det vil ta fire-fem år å levere nye rigger, noe som forøvrig ikke er et diskusjonstema i bransjen.

– Det er tvil om markedet har nok moderne rigger for å sikre energitilgangen og dagratene har mer enn doblet seg for alle typer enheter de siste seks måneder.

– Bransjen tjener penger igjen når netto dagrater etter operasjonskostnader ligger rundt 250.000 dollar for boreskip, 75.000 dollar for oppjekkbare rigger og 150.000 dollar for moderne semier. Og ratene og riggverdiene ventes å stige betydelig ettersom knappheten på gode og effektive rigger gjør seg gjeldende, sier Bassøe.

Analyse og teknologi

Han har satt sammen riggprosjekter og investert i riggandeler priset basert på dommedagsprofetier i 2021.

– Det vil si at vi har anskaffelsesnivåer på få prosent av opprinnelig kostpris. I tillegg tror vi på energiovergangen og har siden 2019 bygget opp Esgian som et analyse- og teknologi-selskap innen vind, shipping og rigg.

– Esgian har 40 medarbeidere som leverer digitale plattformer og verktøy for å analysere og beregne supplychain, marked og utslipp av klimagasser til havs. Vi føler oss derfor godt posisjonert for å være med på oppgangen i rigg og utviklingen av bærekraftige prosjekter.

– Dermed vil vi kunne tømme skuta for vann og seile videre, noen litt strevsomme erfaringer rikere, sier Erland Bassøe.

Bass Invest samler Bassøes eierskap i datterselskapene Bassøe Offshore og Sirius Offshore, i tillegg til en 10,7 prosents andel av riggselskapet ATDL. Fjorårsregnskapet som endte med et tap på 4,2 millioner kroner inkluderte blant annet nedskrivninger i Sirius Offshore på 7,2 millioner.

Selskapets bankgjeld er fornyet med en løpetid på tre år. Det mener Bassøe sikrer tilstrekkelig likviditet til å ivareta fremtidig drift og betjene de løpende forpliktelsene. 

BASS INVEST HOLDING

(Mill. kroner) 2021 2020
Driftsresultat −0,6 −0,3
Resultat før skatt −4,2 −43,4
Årsresultat −4,2 −43,4
Egenkapital −99,7 −95,5
Kortsiktig gjeld 120,2 116