<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vil kaste DOF-styret

Minoritetsaksjonærer i DOF ønsker å kaste styret. Samtidig advarer kreditorene nok en gang om at restruktureringen må gå som planlagt.

Publisert 17. nov. 2022 kl. 09.59
Oppdatert 17. nov. 2022 klokken 13.20
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 455 ord
KJEMPER VIDERE: Minoritetsaksjonærene i DOF har bedt om ny ekstraordinær generalforsamlig, hvor det er foreslått valg av nytt styre.  FOTO: Wikimedia Commons

DOF

I forrige uke stemte aksjonærene i DOF ned forslaget til restrukturering.  Nå ber noen av dem om at styret i Austevoll-rederiet byttes ut.

Styret i DOF har mottatt et krav om at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling for å behandle et forslag om valg av nytt styre. 

Kravet er sendt på vegne av nest største aksjonær Bjarte Brønmo og Sans Invest, som til sammen eier 9 prosent av aksjekapitalen. Det er opplyst at Leif Salomonsen vil bli foreslått valgt som ny styreleder og at øvrige kandidater vil bli presentert før generalforsamlingen. 

Styret opplyser i en børsmelding torsdag at det vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling, som vil bli avholdt senest 14. desember.

Kreditorene advarer igjen

Samtidig har DOF mottatt et brev fra sine kreditorer hvor det understrekes at det ikke er rom for ytterligere forhandlinger om den fremforhandlede restrkutureringsløsningen.

Denne løsningen har støtte fra kreditorene, DOFs styre og ledelse, samt selskapets største aksjonær Helge Møgster, som kontrollerer 31,6 prosent av aksjene i rederiet. En gruppe minoritetsaksjonærer, som pr. september hadde en samlet eierandel på 35,8 prosent, har imidlertid blant annet stilt spørsmål ved om man har gjort nok for å synliggjøre verdiene i flåten i et oljeservicemarked som er i sterk bedring, og har ønsket en alternativ løsning.

Kreditorene mener det er skuffende at aksjonærene ikke stemte for restruktureringsløsningen, og skriver i brevet at «det kan virke som at aksjonærene ikke tok seriøst det vi ba om å bli formidlet til dem».  Før den ekstraordinære generalforsamlingen i forrige uke advarte kreditorene om konsekvensene dersom ikke forslaget til løsning ble stemt gjennom.

«Vi bekrefter at kreditorene fortsatt vil, og forventer at DOF fortsatt vil, følge og fullføre den avtalte veien videre. Ethvert avvik fra det som er blitt avtalt vil resultere i et brudd med vilkårene i restrkutureringsavtalen og lede til terminering av den eksisterende stillstandsavtalen som DOF har sluttet seg til,» skriver kreditorene i brevet, og legger til at en slik terminering vil eksponere DOF og dets virksomheter for betydelig risiko.

Kreditorene advarer om at «handlinger som strider mot DOF-konsernets interesser, herunder interessenter i DOF ASA (en betydelig andel av aksjonærer, kreditorer etc.) innebærer et personlig ansvar for et til enhver tid sittende styre i DOF ASA».

Forventer rekonstruksjon

Kreditorene forventer nå at DOF vil søke om såkalt rekonstruksjon, noe kreditorene og rederiet er blitt enige om å gjennomføre dersom restruktureringsløsningen ikke fikk gjennomslag på den ekstraordinære generalforsamlingen i forrige uke. 

En slik løsning vil vanne ut aksjonærene ytterligere. Hvis aksjonærene hadde stemt for den opprinnelige restruktureringsløsningen i forrige uke, ville de ha blitt sittende av 4 prosent av aksjene i nye DOF. Ved en rekonstruksjon, hvis den blir vedtatt, vil de bli sittende igjen med 1 prosent. Dersom heller ikke dette får tilslutning vil aksjonærene tape alt.