<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Seadrill i minus - ser lyst på fremtiden

Seadrill tapte 16 millioner dollar i tredje kvartal, men er like optimistisk til riggmarkedet som tidligere. – Vi er i starten av en vedvarende oppgangssyklus, sier selskapet.

  Publisert 30. nov. 2022 kl. 08.09
  Oppdatert 30. nov. 2022 klokken 09.44
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 562 ord
  RESTRUKTURERT: Konsernsjef Simon Johnson i Seadrill har fått slanket balansen og flåten. FOTO: Ivan Kverme

   

  Mange piler peker oppover i riggmarkedet, men foreløpig gir det ikke pluss på Seadrills bunnlinje.

  Med en riggutnyttelse på 98 prosent, hadde riggselskapet inntekter på 269 millioner dollar i årets tredje kvartal. Det justerte driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble på 71 millioner dollar, mens selskapet fikk et resultat før skatt på -16 millioner dollar.

  Til sammenligning hadde selskapet i andre kvartal i år en omsetning på 284 millioner dollar og en EBITDA på 75 millioner.

  Seadrill hadde en ordreinngang på 91 millioner dollar i kvartalet, noe som er kraftig ned fra foregående kvartal da selskapet hanket inn kontrakter for 940 millioner. 

  Ved utgangen av kvartalet hadde Seadrill en ordrereserve på 3 milliarder dollar, ned fra 3,1 milliarder i foregående kvartal. Det inkluderer 718 millioner dollar for syv rigger som ble solgt i oktober. Pr. 30. november er ordreboken på 2,4 milliarder dollar.

  Venter vedvarende oppgang

  Seadrill gjentar sitt optimistiske syn på riggmarkedet, og peker på at oljeselskapenes investeringer i leting og produksjon offshore i år vil nå sitt høyeste nivå siden 2017 og at det ventes videre vekst.

  «Seadrill er fornøyd med utviklingen i olje- og gassektoren og støtter synet om at riggsektoren er i starten av en vedvarende oppgangssyklus,» skriver selskapet i kvartalsrapporten onsdag.

  Seadrill peker på at at ultradypvannsmarkedet fortsetter å stige, med stadig høyere dagrater, hvor utsiktene er særlig gode for Brasil og Vest-Afrika.

  «Det stramme flytermarkedet er i stor grad drevet av begrensninger på tilbudssiden, og med utfordringer i den globale leverandørkjeden, noe som resulterer i lengre ledetider for oppgraderinger og reaktiveringer, bør utnyttelsen stige til nivåer man ikke ikke har sett tidligere i en oppgangssyklus,» skriver selskapet.

  Seadrill peker videre på at markedet for værharde rigger (harsh environment), som i Nordsjøen, fortsatt er dempet, men selskapet ser utsiktene på mellomlang sikt som positive. Etterspørselen er ventet å ta seg opp fra 2024.

  For de oppjekkbare boreriggene som borer i værharde områder mener Seadrill at de seneste ratene som er oppnådd på britisk sokkel antyder en betydelig oppgang i dagratene sammenlignet med nivåene i 2021.

  Justerer guiding

  Seadrill justerer litt på sin finansielle guiding for 2022, blant annet som følge av de syv riggene som ble solgt.

  Nå venter riggselskapet inntekter på 1.115–1.125 millioner dollar og en justert EBITDA på 245–265 millioner. Investeringene og vedlikeholdsutgiftene ventes til 280–300 millioner dollar.

  Tidligere ventet Seadrill at inntektene ville havne på 1.050–1.125 millioner og justert EBITDA på 240–280 millioner. Investeringene og vedlikeholdsutgiftene var ventet til 320-360 millioner dollar.

  Ved utgangen av tredje kvartal hadde Seadrill en langsiktig gjeld på 1,1 milliarder dollar og en kontantbeholdning på 349 millioner dollar, mot 468 millioner i kvartalet før.

  Etter kvartalsslutt har riggselskapet betalt ned 473 millioner dollar på gjelden, blant annet som følge av riggsalget.

  Slankere balanse

  I vår kom Seadrill ut av en omfattende finansiell restrukturering der kreditorene konverterte gjeld til egenkapital slik at selskapet fikk redusert gjeldsbelastningen med rundt 5 milliarder dollar.

  Dette gjorde kreditorene til hovedaksjonærer i selskapet, mens de «gamle» Seadrill-aksjonærene ble sittende med en eierandel på 0,25 prosent aksjene i nye, restrukturerte Seadrill. Største aksjonær ble statlige Eksportfinansiering Norge med 17,7 prosent, mens Deutsche Bank ble nest størst med 9,1 prosent.

  Prosessen medførte også at riggselskapet kvittet seg med til sammen 11 rigger.

  I tillegg ble det tidligere i år inngått en salgsavtale med Ades om å selge syv oppjekkbare borerigger for til sammen rundt 6,6 milliarder kroner, og i oktober solgte selskapet sin 35 prosent eierandel i selskapet Paratus, som blant annet eier fem oppjekkbare borerigger.