<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Eldre kvinner nær fattigdomsgrensa

Mer enn hver fjerde norske kvinne over 65 år har en inntekt knapt over fattigdomsgrensen.

    Publisert 17. sep. 2007 kl. 07.45
    Oppdatert 13. des. 2013 klokken 23.24
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 206 ord

    - Blant kvinner over 65 år er det mange minstepensjonister. Etter EUs definisjoner vil de i Norge komme under grensen for lavinntekt. Dette gjelder særlig enslige kvinner, sier seniorrådgiver Berit Otnes i Statistisk sentralbyrå, til Aftenposten. - Blant kvinner over 65 år er det mange minstepensjonister. Etter EUs definisjoner vil de i Norge komme under grensen for lavinntekt. Dette gjelder særlig enslige kvinner, sier seniorrådgiver Berit Otnes i Statistisk sentralbyrå, til Aftenposten. I Norge er andelen med lavinntekt i ulike aldersgrupper gjennomgående mye mindre enn i de 25 EU-landene. Men det er to unntak: Unge og kvinner over 65 år. Her ligger andelene godt over gjennomsnittet for EU.Tallene viser at rundt 27 prosent av norske kvinner over 65 år har lavinntekt, og dermed «har stor risiko for å være fattige». I de 25 EU-landene er andelen 20 prosent.- Grunnen til dette kan være at nivået på pensjonen i land som Norge er sterkt avhengig av lønn og antall år i jobb. Fordi det historisk har vært stor forskjell i yrkesaktivitet mellom kvinner og menn, så havner mange kvinnelige pensjonister under lavinntektsgrensen, sier hun.I denne undersøkelsen er det ikke tatt hensyn til formue, eller om kvinnene i denne gruppen bor sammen med menn som har tilleggspensjon. (©NTB)