<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ilagt tilleggsskatt på 60 prosent

Kjøp av Einar C. Nagell-Erichsens tapsselskap, Meridian, endte med skattebombe for eiendomsinvestor.

    Publisert 27. mai 2008 kl. 13.24
    Oppdatert 15. des. 2013 klokken 09.47
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 183 ord

    Einar C. Nagell-Erichsens selskap Meridian ble i 2005 solgt av selskapets kreditorer til eiendomsinvestor Knut Roald.Selskapet hadde da det ble solgt et fremførbart underskudd på 305 millioner kroner, deler av dette ble benyttet, av Roald, for å redusere en skatt på 5,5 millioner kroner i 2005. Han opplyste da ikke skattemyndighetene om oppkjøpet, skriver Dagens Næringsliv.Oslo tingrett har nå kommet frem til at det fremførbare underskuddet var hovedgrunnen til kjøpet av selskapet og har derfor avskjært det fremførbare underskuddet. Det er også ilagt 60 prosent tilleggsskatt fordi det ikke ble opplyst om eierskifte da det fremførbare underskuddet ble benyttet.Skatteloven fikk i 2005 en bestemmelse om at skattemyndighetene kan gjennomskjære når skatteposisjonen er det overveiende motivet for transaksjonene.- Vi mener denne saken ligger i kjernene for lovens anvendelse, og at forholdet klart bør omfattes. Men fordi det er liten rettspraksis, er det viktig å få en dom, sier Skattemyndighetenes advokat Morten Goller til DN.Eiendomsinvestoren Knut Roald har ikke bestemt seg for om han vil anke.- Dommen er etter min oppfatning ikke korrekt. Vi mener vi har fulgt boken til punkt og prikke, sier han.