<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Antallet boliger til salgs øker kraftig

Salgsveksten på boliger har stoppet, fastslår ECON Pöyry. Tilførselen av nye prosjekter er stor.

Publisert 24. juni 2010 kl. 13.00
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 01.59
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 309 ord
Foto: iStockPhoto

I løpet av de siste to månedene har 955 nye boliger blitt solgt, noe som utgjør åtte prosent av det totale antallet boliger i prosjektene ECON Pöyry har registrert. Salget var på ni prosent ved forrige måling (april), og fem prosent på samme tid i fjor, fremgår av Econ Nye boliger nr. 3-2010.ECON Pöyry har informasjon om pris og salgsstatus for 11.278 boliger i prosjekter som var til salgs både i april og juni, eller som er lagt ut for salg i perioden. Ved forrige registrering var 6.559 av disse solgt og 4.719 var usolgt.Antallet ledige boliger til salgs øker kraftig, og er nå på nivå med juni i fjor. Årsaken til økningen er flere ikke-igangsatte og igangsatte ledige boliger. Antallet ikke igangsatte boliger er nå det høyeste man i har målt siden februar 2008. Dette skyldes at det har kommet mange nye prosjekter i markedet denne perioden. Til tross for at de fleste nyere prosjektene selger godt, er det totale antallet solgte boliger omtrent det samme som ved forrige måling. Årsaken ser ut til å være at det fremdeles er en del eldre prosjekter som selger dårlig.Reduksjonen i antallet ferdigstilte boliger til salgs er avtagende og antallet prosjekter helt uten salg viser en viss økning. Oslo Nord og Asker og Bærum har høyest salgstakt med 12 prosent og Hedmark har lavest salgstakt med 4 prosent.Samlet har 55 prosent av boligene i ECON Pöyrys database en salgspris på over 35.000 kroner per kvadratmeter. 75 prosent koster mer enn 30.000, mens 88 prosent koster mer enn 25.000 kroner per kvadratmeter og 97 prosent mer enn 20.000 kroner.Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boligene i ECON Pöyrys database er 36.700 kroner, som er 500 kroner høyere enn gjennomsnittsprisen i april. Høyest ligger Oslo Vest/Sentrum med et gjennomsnitt på 55.000 kroner per kvm, Hedmark ligger lavest med et gjennomsnitt på 25.200 kroner per kvm.